top of page

ARKITEKTUR / VÅRD / RÖNTGEN, LJUNGBY

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

FÄRDIGSTÄLLT

 

REGION KRONOBERG

 

 

2014

 

 

CA 900 M2

liljewall_vård

RÖNTGEN

Ljungby

Plan 4 på Ljungby lasarett skulle göras om. Nya lokaler behövdes för bland annat röntgenlaboratorium, väntrum, undersökningsrum, reception och personalutrymmen. Magnetkameraundersökning, ultraljud, röntgenundersökningar på skelett, lungor, njurar och mammografi är några av de undersökningar som Röntgenenheten i Ljungby utför.

I vårt uppdrag ingick att ta fram förfrågningsunderlag för byggentreprenaden ifrån ett fastställt underlag i form av en förslags-/systemhandling. Totalt handlade det om en ombyggnadsyta på cirka 900 m². Arbetena delades upp i olika etapper då ombyggnaden bedrevs under pågående verksamhet.

Den nya avdelningen stod klar 2014. 

TA ÄVEN EN TITT PÅ

bottom of page