top of page

ARKITEKTUR / VÅRD / RÅGÅRDEN RÄTTSPSYKIATRI

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

REFERENSBLAD

FÄRDIGSTÄLLT

 

 

NCC

VÄSTFASTIGHETER GÖTEBORG

 

 

2010-2012

 

 

CA 30 000 M2

 

PDF
liljewall_vård

RÅGÅRDEN RÄTTSPSYKIATRI

Göteborg

Den nya vårdbyggnaden som tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset ersätter den nuvarande rättspsykiatriska kliniken i Lillhagsparken vid Hisingsbacka i Göteborg. Den nya vårdbyggnaden ingår i den rättspsykiatriska vårdkedjan och kommer att ge helt nya lokalmässiga förutsättningar för att bedriva en modern rättspsykiatrisk vård. Det innebär bland annat att byggnaden ska erbjuda de materiella förutsättningarna för en värdig och läkande miljö för patienter och en kreativ miljö för personalen.

 

Den normala vistelsetiden för patienter på den här typen av rättspsykiatrisk anläggning som nu byggs är fem år. En stimulerande forskningsmiljö för vårdutveckling och trygghet för närboende och samhälle är andra viktiga riktlinjer för den nya rättspsykiatriska vårdbyggnaden.

 

Byggnaderna sluter sig kring ett inre stort grönskande parkrum som utgör ett viktigt inslag i patientens rehabilitering och rekreation. Utanför den slutna cirkeln av vårdbyggnader, men inom vårdbyggnadstomten, finns stora utrymmen för sport- och fritidsaktiviteter. Parallellt med ambitionen att skapa en mänsklig och läkande miljö måste den rättspsykiatriska anläggningen uppfylla högt ställda säkerhetskrav. Det inkluderar ett omfattande tillträdesskydd, områdesskydd, kameraövervakningssystem och larmhanteringssystem. En balansgång som varit en stor utmaning i projektet men som resulterat i en livsbejakande anläggning

som grund för ett framtida positivt liv.

RELATERADE PROJEKT

bottom of page