Projektstyrning

Guidning från idé till färdig byggnad

 Vi tror på att skapa ett gott samarbetsklimat och en inspirerande plattform där alla genom öppen dialog kan föreslå lösningar. Att få alla inblandade motiverade är nyckeln till att projektet lyckas. Vi följer dig steg för steg – från utredning fram till inflytt/drift och ser till att projektet går i mål under de förutsättningar som råder.

EN OMGJORD VARVSBYGGNAD

AKQA

Vi har i detta projekt bistått Atrium Ljungberg att i nära samverkan med AKQA och deras arkitekt Amos & Amos driva ombyggnaden av den 1 100 kvadratmeter stora lokalen. Liljewall har även varit medverkande arkitekt under detaljprojektering.

Vi lever som vi lär med vår beställare Atrium Ljungberg vars filosofi har var att ”Själva fastigheten är grunden i vår verksamhet, men faktum är att vi är mer intresserade av människorna som verkar i de miljöer som vi skapar”. En filosofi som ligger väl i linje med våra egna värderingar.

Projektspecifika arbetsprocesser

Varje projekt är unikt, vi anpassar därför vår arbetsprocess efter dig, ditt projekt och dina behov. Vi ser gärna att vi kommer in så tidigt som möjligt i processen för att kunna ge bästa möjliga styrning – men vi kan givetvis ta vid där det behövs.

På Liljewall är vi vana att hantera hårt tidspressade scheman likaså projekt där det finns en återhållsam budget. Vi tar oss an stora som små projekt och värdesätter en dialog med hela teamet under hela arbetsprocessen. 

Dessa kompetenser kan vi bidra med:

 • Projektledning

 • Projekteringsledning

 • Byggledning

 • Kontrollansvarig

 • Arbetsmiljösamordnare

PÅGÅENDE PROJEKT

Projekt i pipen

Under året har vi genom projektledning drivit en hel del projekt framåt. Många av dem pågår fortfarande medan en del är avslutade och vissa ska påbörjas under 2019.

Ett axplock av dem är:

 

 • Carl Grimbergsgatan 36-40 i Göteborg

 • Deromes Byggprocess

 • Gårdstens handelscentrum i Göteborg

 • Kungsmässan (ombyggnad) i Kungsbacka

 • Kontorshuset Kommunal i Göteborg

 • Lindholmshamnen i Göteborg

 • Masthuggskajen i Göteborg

 • Norrbyskolan i Borås

 • Renova (ombyggnad)

 • Selma Stad, Backa, Göteborg

 • Stadsparken i Mariefred

 • Bostäder i Västra Sörse i Varberg

 • Övre Lövgärdet, Angered, Göteborg

 • Flatås Park, Göteborg

 • Amiralitetsgatan, Göteborg

 • Fjällbo Park, Göteborg

 

PROJEKT INOM PROJEKTSTYRNING

1/1

ANSVARIG INOM PROJEKTSTYRNING

Lennart Karlsson

Projektledare/Ingenjör
0705 88 72 76

leka@liljewall.se

Vi uppskattar interaktionen med våra beställare och de utmaningar vi ställs inför. Med vårt helhetsperspektiv och bred erfarenhet av arkitektur och byggprocesser leder vi effektivt och engagerat projekten framåt.

RELATERADE ARTIKLAR