top of page

PROJEKT / BOSTÄDER / PILGRIMEN, LUND

STATUS

ORT

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

KONTAKTPERSON

VINST I MARKANVISNINGSTÄVLINNG

 

LUND

OBOS SVERIGE AB OCH LUNDS KOMMUNS FASTIGHETS AB –LKF

 

2017

 

 

13 175 M2

 

liljewall_bostäder

PILGRIMEN

"Lundaportens trädgårdsstad"

Vid Lunds östra stadsentré planeras en ny bostadsbebyggelse med en lekfull variation av material och arkitektur som är väl anpassat till området och den terrasserade marken. Området som ligger vackert beläget i en sluttning i östra delen av Södra Råbylund får 154 bostäder med blandad bebyggelse både vad gäller hustyper, upplåtelseformer, fasadmaterial och byggnadshöjder.

Tillsammans med OBOS Sverige AB, Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) och Gunilla Svensson Arkitektkontor AB har Liljewall presenterat det vinnande förslaget ”Lundaportens trädgårdsstad” i markanvisningstävlingen för fastigheten Pilgrimen 2 i Södra Råbylund.

 

Vackra välproportionerade hus med beständiga detaljerade material

Tegelklädda flerbostadshus i norr med spännande fasaddetaljer som fungerar som en ljuddämpande bullervall för den lägre radhusbebyggelsen med naturfärgad stående träpanel i söder. Mellan husen går stråk som förbinder de norra med de södra delarna och i riktning från väster till öster löper terrasser i olika höjder. Promenadstråk förbinder området med det angränsande parkområdet. För alla husen gäller att balkongerna ligger mot den bästa sidan, söder eller väster. 

 

I Lunds östra stadsentré väntar ett härligt myllrande lekfullt område med fina hus och vackra utemiljöer på att få ge boplats till många nya invånare!

Med hänsyn till det geografiska läget var gestaltningen det tyngsta kriteriet i beslutet att utse vinnaren. ”Lundaportens trädgårdsstad” stack ut som en självklar vinnare, av de sex tävlande bidragen.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

bottom of page