top of page

Förlossnings- och neonatalvården, Östra sjukhuset

I Göteborg har förlossnings- och neonatalvården länge varit under uppsikt. Den befintliga byggnaden för förlossning- och neonatalvård på Östra sjukhuset, som är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, byggdes 1968 och har stort behov av att förnyas. Liljewall har fått arkitekt- och projekteringsledningsuppdraget för bygghandlingen av den nya kliniken, som ska börja byggas 2022.  
KK_ÖSTRA_EXTERIÖR_VINTER_Resized.jpg

Den nya byggnaden för förlossning- och neonatalvården på Östra sjukhuset i Göteborg präglas av höga estetiska ambitioner, där enkelhet och upplevelserikedom sätter människan i centrum. Den nya kliniken ska få en känsla av lugn och rofylld hemmiljö, något som efterfrågas av såväl personal som patienter. 

FÖRUTSÄTTNINGAR & UPPDRAG

Mycket har hänt med förlossningsvården sedan kvinnokliniken på Östra sjukhuset byggdes 1968. Inte minst har antalet förlossningar på Östra sjukhuset nästan trefaldigats, för att nu vara uppe runt 12 500 per år. Lokalerna är också mycket eftersatta. Tillsammans med nya ytor på Centralkliniken blir detta Nordens största kvinnovårdscentrum.
Bygget av den nya kliniken för förlossnings- och neonatalvården kommer att ske i två etapper. I den första byggs ett hus på nio våningar ovan mark och två kulvertplan under mark. I etapp två rivs den befintliga Kvinnokliniken och därefter skapas en byggnad på totalt fem plan där två av planen är befintliga kulvertplan. De två byggnaderna kommer kopplas samman med en inglasad entréhall i tre plan. 
KK_ÖSTRA_FÖRLOSSNING_REV_Liljewall_18011

Den nya kliniken ska ge en lugn och rofylld känsla som påminner om en mer inbjudande hemmiljö - något som efterfrågas av såväl personal som patienter. Familjevårdsrummen skapar genom sin ombonade inramning trygghet och hemkänsla vilket bidrar till en mer avslappnande upplevelse. 

vård_liljewall_FoN_Östre Sjukhuset_Göteb

Entréhallen kopplar samman de två nya byggnaderna. På entréplanet kommer det att finnas öppenvårdsmottagningar, dagvård, ultraljudsenheten, antenatalenheten, information, väntplatser, cafeteria och konferenslokaler. 

vård_liljewall_FoN_Östre Sjukhuset_Göteb

På Intensivvårdsavdelningen, IVA, arbetar specialutbildad personal med kvalificerad teknisk utrustning för övervakning och behandling av svårt sjuka patienter.

vård_liljewall_FoN_Östre Sjukhuset_Göteb

Patienternas behov av trygghet, säkerhet, välkomnande och omhändertagande har varit i fokus i utvecklandet av den invändiga miljön. Det ska kännas lungt och behagligt att vistas här. 

vård_liljewall_FoN_Östre Sjukhuset_Göteb

God logistik och genomtänkta flöden, som på samma gång känns stimulerande att arbeta i.

Den nya kliniken ska vara välkomnande och ha miljöer som inger mycket lugn.

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Projekteringsledning & bygghandling

UPPDRAGSGIVAREVästfastigheter

ORT: Göteborg

ÅR: 2015–2016, 2019–

BRUTTOAREA (BTA): CA 50 000 kvm

MILJÖKLASS: Miljöbyggnad silver

PROJEKTTEAM

PROJEKTERINGSLEDNING

Mats Milsta

Projekteringsledare

Johan Söderström

Bitr projekteringsledare

 

ARKITEKTUPPDRAGET

Ulf Eliasson

Uppdragsansvarig arkitekt

Mattias Kurlberg,

intern samordnare

Anna Uhlin

Linda Bergquist

Annika Mangold

Oana Dumitrache

Negar Tatari

Lin Tan

Fredrik Löfvenberg

Michael Sjöblom

Jonas Bergström

Josef Quennerstedt

Therese Berg

Sofia Skoglund

Mats Knutsson

Fredrik Danielsson

Elin Wahlgren

KONTAKT

Mats Milsta

0765-48 70 20

mami@liljewall.se

bottom of page