Det här är Liljewall

Liljewall är idag ett av Sveriges ledande arkitektkontor med över 220 arkitekter och ingenjörer i Göteborg, Stockholm, Malmö och Buenos Aires.