top of page

PROJEKT / INRE MILJÖER / NYHEMSSKOLAN

NYHEMSSKOLAN

Färgkodad kreativitet

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

KONTAKTPERSONER

FÄRDIGSTÄLLT

 

ÄNGELHOLM

2017

 

 

CA 9000 M2

 

liljewall_inre_miljöer

I april 2017 invigdes Ängelholms nya skola Nyhemsskolan. Skolan rymmer hemvister med studietorg för årskurs 6–9, klassrum och lokaler för särskola, kontor för administration, personalutrymmen, matsal och mediatek.

Liljewall har tagit fram förslag och projekterat skolans inredning. Målsättningen har varit att skapa en öppen och trygg miljö med tydlig identitet. Den kulörstarka inre miljön spelar mot byggnadens mörka tegelfasad.

Tyngdpunkten är lagd på skolans gemensamma rum som blir varierade ytor för möte och aktivitet.

 

Varje hemvist, med klassrum och studietorg, betonas genom en individuell färgskala för identifikation och orientering. Kulörtoner i orange, grönt, gult respektive blått löper genom byggnaden.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

bottom of page