top of page

PROJEKT / UTBILDNING / NYA TORSLANDASKOLAN

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

KONTAKTPERSONER

FÄRDIGSTÄLLT

 

 

LOKALSEKITARIATET

GÖTEBORGS STAD

 

 

2013

 

 

CA 8 000 M2

liljewall_utbildning

NYA TORSLANDASKOLAN

Torslanda

Nya Torslandaskolan är en nybyggnad av en 6-9 skola. Skolan rymmer 500-600 elever i sex arbetslag + särskola och har utformats utifrån elevens behov med stort fokus på trygghet och öppenhet där en hög vuxennärvaro är betydande.

 

Skolan har inspirerande miljöer med rymd och karaktär och är på sitt sätt designad som en högskola/ gymnasieskola. Enkla volymer möjliggör enkla tekniska system och planlösningar, med en stor del flexibla lokaler. Skolan har en publik del med stadsdelsbibliotek och restaurang som är öppen för allmänheten.

Skolan har i princip utformats som ett passivhus och projekterats som ett lågenergihus. På fasaden sitter en egen solcellsanläggning med ca 800 m² solceller. En del av solpanelerna sitter på den exteriöra solavskärmningen, dessa skärmar av solen på vår och sommar och gör att inomhusklimatet blir behagligt.

Byggnationen påbörjades under våren 2012 och stod klar till höstterminen 2013.

liljewall_inremiljöer

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

bottom of page