top of page
DSC00378.jpg

LILJEWALL MÖTER

Niclas Sundgren

#16

Liljewallresan fortsätter under nytt ledarskap – omväxling och uppväxling är vägen framåt
2020.06.28

I januari 2020 tillträdde Niclas Sundgren som VD på Liljewall – i en tid som skulle komma att bli en av de mest exceptionella. Men i föränderliga tider så skapas också nya möjligheter och arbetssätt. På Liljewall har vi både säkrat leveranserna genom god digital infrastruktur, vågat växa genom att satsa på kompetenser och initiativ som stärker affärerna – och riktat stora insatser för att upprätthålla kontinuerliga kunddialoger. Med två starka kvartal i ryggen så riktar vi nu fokus på att skapa trygghet med kunderna i en otrygg omvärld.

Vi är mitt uppe i en Coronakris som påverkar hur vi lever, mår, konsumerar, reser och arbetar – men som också skakar ekonomin och marknaden. Hur ser du på rådande situation och hur är det att leda och ena en organisation i dessa tider?

– Läget för många i samhället är såklart väldigt tufft just nu. Både i människors vardag och för företag. Är du drabbad är detta en väldigt utmanande tid vi befinner oss i. Samtidigt finns det också de som inte känner sig lika påverkade eller oroliga – även bland företagen. Liljewall har alltid byggt på en bred bas av områden att verka inom. I tider som de här så ger det oss en stabil grund att stå på där vi kan fortsätta bygga företaget.

 

Kommunikationen är alltid en viktig del i en organisations vardag och i oroliga tider är det än mer viktigt att vi pratar med varandra. Vi har haft ett fokus på att vara tydliga och transparenta för att hålla medarbetarna informerade. Naturligtvis vill man veta hur det går för oss när vi ser andra företag som behöver göra defensiva åtgärder. Därför har vi också varit tydliga med att berätta att det fortsatt går bra för Liljewall.

 

På liknande sätt har vi också ökat vår kommunikation med våra kunder i ett tidigt skede. Det har varit viktigt för oss att ge dem ett lugn i att vi kan fortsätta leverera vår arkitektur och tjänster och att vi tillsammans kan vara proaktiva.

På Liljewall finns ett brett utbud av tjänster och en differentierad kundmix inom både privat och offentlig sektor, är det en av anledningarna till att organisationen fortsatt står stabilt?

– Helt riktigt. Det ger oss en bra balans samtidigt som vi ser att våra kunder uppskattar hur vi har organiserat oss i ”studios” i vilka vi är experter inom respektive område. Vi kan därför, i oroliga tider som dessa, fortsätta bygga organisationen och hålla åtaganden samtidigt som vi växer.

Många företag har fått ställa om till hemarbete och digitala möten. Hur har den här övergången fungerat för er?

– Omställningen har gått förvånansvärt bra. För fem år sedan valde vi att helt gå över till bärbara datorer vilket bidragit till att vi klarat övergången till hemarbete på ett smidigt sätt. Vi har länge haft fokus på vår egen digitala utveckling och mognad vilket gjort att våra leveranser, kunddialoger och kreativa workshops rullat på fint.

 

Flexibiliteten är något som tagits emot väl samtidigt som den sociala biten av att faktiskt träffa kollegorna på kontoret då och då uppskattas nu när den är så begränsad. Covid-19 kommer definitivt att påverka hur vi ser på våra lokaler och hur vi formar dem för att anpassas efter ett flexiblare arbetssätt, våra kunder och kommande generations medarbetare.

Hittills under 2020 har Liljewall vuxit med över 20 nya medarbetare – hur ser du på tillväxt i en tid där många andra verksamheter får göra det motsatta?

– Naturligtvis är det med en eftertanke och ansvar som vi fortsätter att växa. Vi har varit framgångsrika i samhällsfastigheter som vård, skola och olika typer av boenden för äldre vilket gett oss möjligheten att bli fler.
 

Vi ser fortsatt efterfrågan på våra tjänster och anpassar oss därefter för att både möta, och överträffa, våra kunders behov. Något som också möjliggör framgång är förmågan att skapa nya affärer och möjligheter tillsammans med våra kunder och samarbetspartners.

Du har själv ett starkt kundfokus och värnar om dialog och samarbeten över gränser – varför är detta så viktigt just i dessa tider?

– Grunden för vårt bidrag till samhället är att skapa byggnader och miljöer som är vackra i sin funktion. Lyckas vi med det får byggnaderna ett långt liv vilket skapar den bästa hållbarheten, att inte behöva riva en byggnad som inte är ändamålsenlig. Det kan du bara lyckas med om du är lyhörd och kan förklara varför arkitekturen är så viktig för att få en bra ekonomi i investeringen.


Samarbeten är styrka. Att kunna samarbeta och få fler perspektiv är viktigt för alla företag, stora som små. Ett företag på 90-talet kunde klara sig med ett fåtal kompetensområden medan man idag behöver en betydligt bredare palett av kompetenser eller samarbeten för att kunna gör skillnad.

Till kunder som är oroliga över framtiden vad vill du hälsa dem?

– Prata med oss. Vår dörr står alltid öppen. Vi ser möjligheter i vår vardag som går att utveckla tillsammans med er – jag är övertygad om att ett öppet sinne för nya idéer och utveckling gynnar båda parter.

Om vi blickar framåt vad kommer Liljewall att satsa och rikta fokus på framöver?

– Vi kommer att fortsätta bygga upp vårt varumärke och vår arkitektur medan vi fortsätter att följa och - utmana - våra kunder på marknaden. Vi kommer också att ta fler och nödvändiga steg för att verka för ett klimatneutralt byggande. Ett ansvarsfullt, långsiktigt och hållbart byggande kommer vara avgörande i framtiden. Inom några år kommer det dessutom att finnas system för utvärdering i anbudsskeden inom byggbranschen. Negativ miljöbelastning kommer att kosta kunden mer så det finns många incitament till att agera nu. Miljön betalar redan ett högt pris.

Vi kommer också att fortsätta med att förlänga vårt erbjudande genom fler kompetensområden och samarbeten samtidigt som vi noggrant och ödmjukt bevakar rådande marknadssituation. Vård är till exempel ett område vi kommer utveckla i Stockholm. Här finns störst potential att växa av våra tre orter i Sverige. Inom några områden ser jag att vi nu är så pass starka att vi kan hitta projekt utanför Sveriges gränser. Mognaden och anpassningen till distansarbete gör att vi kan hitta fler möjligheter än tidigare. 

 

Niclas Sundgren, VD

I januari 2020 tog Niclas Sundgren över som VD på Liljewall efter Per-Henrik Johansson. Niclas bär med sig ett stort kunnande och har ett brett nätverk inom samhällsbyggnadssektorn. Han har lång erfarenhet av ledande befattningar i olika delar av branschen, senast som marknadsdirektör inom Ramboll.

DSC00474_2.jpg
Tack för samtalet Niclas! Sammanfattningsvis skulle vi kunna säga att Liljewall inte ställer in, utan ställer om och snarare växlar upp. Vi ser fram emot att följa utvecklingen.
DSC03537.jpg

Jubileumsåret 2020

Det här projektet är en av våra 40 skildringar om arkitektur som vi kommer att publicera under året. Det är nämligen ett speciellt år för oss då Liljewall firar 40 år i branschen.  

bottom of page