OM OSS / MILJÖ OCH KVALITET

 

Liljewall arkitekter vill bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi är övertygade om att vi genom vårt arbete kan påverka till en positiv utveckling. Ett engagerat arkitektarbete tar hänsyn till resurser, kretslopp och människors välbefinnande genom hela processen.God arkitektur är en av grundstenarna i en hållbar utveckling.

 

Inom Liljewall arkitekter arbetar vi kontinuerligt med att förbättra och utveckla våra arbetsmetoder. Det sker främst genom utbildning och uppföljning. Engagemang varvas med erfarenhet. Vi skall motsvara våra kunders förväntningar och kvalitetskrav i såväl våra handlingar som genom det färdiga resultatet.

 

Vårt kvalitets- och miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 och används genom hela uppdragsprocessen.

 

Nöjda och återkommande kunder är grunden för vår verksamhet.

Kontinuerlig kvalitet att lita på

"Kreativitet är utgångspunkten för allt vi skapar som arkitekter. Kvalitet i vår leverans är fundamentet i verksamheten, och en förutsättning för att få behålla våra kunders förtroende."

Daniel Bergendahl, Ekonomichef & kontorschef i Göteborg, Liljewall