ARKITEKTUR / KOMMERSIELLA FASTIGHETER / MAXI ICA STORMARKNAD, BÅLSTA

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

KONTAKTPERSON

PROGRAMHANDLING/
BYGGLOV

 

ICA FASTIGHETER

 

 

2018

 

 

CA 6000 M2

liljewall_handel och kontor

MAXI ICA STORMARKNAD, BÅLSTA

Med guld i sikte

För ICA Fastigheter har vi utfört programhandling och bygglov för en ny Maxi ICA Stormarknad i Bålsta. Byggnaden kommer att uppföras i Lillsjöns industriområde precis vid infarten till Bålsta och granne med natursköna Lillsjön.

 

Byggnadens fasaduttryck tar sin inspiration från den angränsande naturen med ytskikt av trä samt mönsterperforerad plåt med invändig belysning.


Byggnaden får gröna planteringsytor samt uteservering och hållbarhetsmålen är höga – siktet är ställt mot Miljöklass Guld.

CAMILLA GYLLESTRAND
Show More

RELATERADE PROJEKT