top of page

PROJEKT / SPORT & FRITID / LUNBYBADET

STATUS

 

UPPDRAGSGIVARE

ORT

ÅR

BRUTTOAREA (BTA)

KONTAKTPERSONER

FÄRDIGSTÄLLT

Idrotts och Föreningsförvaltningen i Göteborg

GÖTEBORG

2004 & 2019

CA 5 000 M2 & Ca 10 000 M²

 

Lundbybadet

Det gamla Lundbybadet var nedslitet i början av 2000-talet och undersökningar visade samtidigt att folkhälsan var sämre på Hisingen än i övriga Göteborg. Detta blev startskottet till Hisingens Idrotts- och hälsocenter. Femton år senare fick vi i uppdrag att titta på en möjlig utbyggnad av badhuset 

I början av 2000-talet fick vi uppdraget att se över Lundbybadet. Den befintliga anläggningens 25-metersbassäng och plaskbassäng kompletterades i en om- och tillbyggnad med relaxavdelning, gym, rehabbassäng samt konferenslokaler och ett friskvårdscafé. Byggnadens logistikomarbetades totalt med en ny central omklädningsenhet, där hela familjen kan byta om gemensamt för att sedan nå olika aktiviteter.

Planutredning 2019

Den genomgripande ombyggnaden av Lundbybadet stod klar i början av 2004. Femton år senare fick vi i uppdrag att titta på en möjlig utbyggnad av badhuset i två etapper. En första etapp innefattade 50-metersbassäng, familjebad och två multibassänger jämte nya omklädningsrum kloss an det befintliga badhuset. I en andra etapp byggdes den gamla delen om till ett utökat familjebad. De nya omklädningsrummen skulle serva den ”äldre” delen efter färdigställande av båda etapper. Kopplingen mellan entréer och bassängrum i båda etapperna var en viktig del av helheten.

Utöver simhallen tittade vi på hur en ny hockeyrink skulle kunna ersätta den befintliga Rambergsrinken i ett nytt läge med stadsmässighet mot omgivande gator med bostäder.

Vi studerade möjligheterna att aktivera mellanrummen mellan byggnaderna och tog fram förslag på ”aktivitetstak” med löparbanor och bollsporter på de stora takytorna synliga från de höga bostadshusen på andra sidan gatan 

bottom of page