top of page

ARKITEKTUR / VÅRD / LJUNGBY LASARETT

LJUNGBY LASARETT

Fokus på tydliga och säkra flöden för patient och personal

STATUS

 

 

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

 

 

UPPHANDLINGSFORM

KONTAKTPERSON

DESIGNDIALOG, PROGRAMHANDLING & SYSTEMHANDLING

 

 

REGION KRONOBERG

 

 

2018

 

 

CA 10 000 M2

 

 

DIREKT UPPDRAG

 

Ljungby Lasarett uppfördes på 1950-talet och är idag i stort behov av nya lokaler. Den nya byggnaden innehåller sjukhusets högteknologiska vårdenheter för att kunna ge vård med dagens standard med höga krav på patientsäkerhet, arbetsmiljö och vårdhygien. Nybyggnationen är ca 8000 m2 och medför också ombyggnad av befintliga lokaler på ca 4000 m2 för att uppnå tydliga och säkra patientflöden och en god och stimulerande arbetsplats för personalen.

Arbetets har genomförts i designdialoger i tätt samarbete med beställare och verksamhet. Fokus var att få till ett säkert och effektivt akut- och arbetsflöde. Den vertikala förbindelsen mellan funktioner har haft en avgörande roll i byggnadens utformning. Därmed ges stora möjligheter till ett ökat samarbete och en effektivare kommunikation mellan avdelningarna.

Om- och nybyggnationen på Ljungby lasarett innefattar en ny akutentré och akutmottagning, ambulanshall, jourläkarcentral, röntgenmottagning, dagkirurgi, operationsverksamhet med 5 operationssalar samt en sterilcentral.

bottom of page