top of page
Stipendiater_2020.jpg

LBF STIPENDIATER FRÅN LILJEWALL 2020

Trä & digitala verktyg i fokus

Årets LBF-stipendiater klara! 

I år är vi extra glada för att flera stipendiater från Liljewall har blivit tilldelade medel från LBF-stiftelse. Vi har valt att lyfta tre av dessa aktuella projekt. Stort grattis till Ida Natanaelsson, Matilde Unge, Lars Olausson, Johan Brendelökken, Laura F Stål och Cecilia Windh – med team!

Följande projekt och team kommer under året att jobba med följande ämnen och frågeställningar.


Miljöfokus och optimering inom byggprojektering

Ida Natanaelsson, projektledare, Matilde Unge, hållbarhetsstrateg och Johan Brendelökken, ingenjör, vill med sitt projekt skapa arbetsmetoder med fokus på klimatsmart gestaltning. Syftet är att göra klimat till en självklar parameter i projekt- och projekteringsprocessen likt tid, kostnad och kvalitet. I förstudien kommer det att utredas vilka parametrar, indikatorer och nycklar som är avgörande för detta. Hur, var och när ska de appliceras för bästa resultat? I många fall behandlas miljöperspektiv separat från den övriga projektprocessen istället för integrerat i den, vilket skulle behöva förändras för att undvika kostsamma omtag.

 

”Som samhällsbyggare vill vi aktivt driva miljöarbetet inom byggsektorn framåt i tidiga skeden, vid både nybyggnad och ombyggnad. Vi tror att nyckeln ligger i att ställa rätt frågor i rätt tid och vi hoppas att vi med vår forskning och arbetsmetod kan hitta tillvägagångsätt för detta”, säger Ida.


Det moderna träbyggandet 

Lars Olausson, arkitekt och Johan Brendelökken, ingenjör, vill tillsammans med Andreas Falk, teknologie doktor i byggnadskonstruktion med betoning på träbyggnad vid KTH öka kunskapsnivån kring träbyggandet och korslimmat trä.

 

Fokuset kommer att vara på innovativ inriktning och hantering av klimatneutralitet, samt koppling till klimatsmart gestaltning. Korslimmat trä erbjuder flera fördelar och branschen behöver en uppdaterad, förtydligad och populärvetenskapligt presenterad information om hur trä och träbyggande generellt fungerar i praktiken. Resultat av förstudien planeras att ställas samman i en informationsbas.

Att mäta och skapa attraktivitet i kommersiella stadscentrum

Laura F Stål, arkitekt, och Cecilia Windh, samhällsplanerare, ska genomföra ett forskningssamarbete med Citysamverkan och The Service Design studio. De delar ett gemensamt intresse för att ge stadskärnor förutsättningar att vara livfulla och kommersiellt starka i en föränderlig värld.

 

Förstudien kommer att kretsa kring konkreta och tydliga verktyg för att analysera, planera och genomföra åtgärder som skapar positiva synergieffekter mellan kommersiellt innehåll och det sociala livet i staden. Målet är att skapa en verktygslåda, som är enkel och tydlig att använda i planeringsprocesser och som bidrar till att skapa eller vidareutveckla stadscentrum och kommersiella stadsmiljöer i olika skalor och kontexter.

”Ansökan skickades in mitt i utbrottet av Coronapandemin som gav studiens bakgrund en snabb skjuts in i den framtid som vi trodde skulle ligga långt fram i tiden, men istället blev en viktig aspekt att ha med i beräkningen redan nu. Detta gav oss nytt hopp om att komma närmare den verklighet vi möter, i incitamentet att mäta och skapa attraktivitet i det kommersiella stadsrummet, för morgondagen redan idag. Med det sagt ser vi fram emot att dela detta verktyg som stöd i planeringen av en god stad som en värdefull nyckelspelare i stadens utveckling”, berättar Laura.


”Det är extra spännande att vi gör studien tillsammans med Citysamverkan och att vi med hjälp av The Service Design studio kan lära oss professionella metoder för business design – det stärker studiens kvalitet och ger oss nya insikter”, tillägger Cecilia.

LBFS_logo_black.png

Totalt har fem forskningsprojekt blivit tilldelade medel i år. Resterande projekt är:

Byggnadsmaterial av marint plastavfall
Emily-Claire Goksöyr och Erik Goksöyr, Out of Ocean AB.


Kvinnor tar plats. Arkitekter i 100 år. Göteborg 1920–2020
Gunilla Linde Bjur - Författare, Arkitekt, Prof. Emerita vid CTH.

Leif Blomkvists Forskningsstiftelse

Leif Blomkvist forskningsstiftelse vill stimulera och belöna utbildning och forskning inom arkitektur, konstnärlig gestaltning och hållbar stadsbyggnad. Den som studerar, arbetar eller forskar inom något av dessa områden kan söka medel för sitt projekt. Personer från hela Sverige är välkomna att ansöka. Sista ansökningsdag är 30 april 2021

Vi önskar all lycka till med forskningsinsatserna
- och resultaten!
bottom of page