top of page
Elin 20201001-mindre.jpg

LILJEWALL MÖTER

Elin Karlsson

#29

Inte bara arkitekter – möt byggnadsingenjören Elin

På Liljewall arbetar förstås arkitekter, men också många fler yrkesroller som är värdefulla för våra projekt och vår verksamhet. Runt om på våra kontor jobbar medarbetare inom olika områden, allt från digitalisering till storkök, visualisering till anbud, ljusdesign till miljö. Bredden av kompetenser har utvecklat Liljewall till det arkitektkontor vi är idag. Vi strävar efter att vara nyfikna och lyhörda inför våra kollegor, det gynnar arkitekturen vi skapar och även våra relationer med kunderna. I den här skildringen möter vi Elin Karlsson, byggnadsingenjör i Göteborg.

Hej Elin! Vill du berätta vad som skiljer en byggnadsingenjör och en arkitekt åt?

Hej! Absolut. Vi ingenjörer står på arkitektens sida – vi ska realisera det som de skapar. Samtidigt får vi möjlighet att diskutera, ifrågasätta och knåda projektet tillsammans. Medan arkitektens anteckningsblock kryllar av skisser är min fylld av tidplan, besked från olika håll, att-göra-listor och ritningar.

 

Vilken roll har byggnadsingenjören under arbetsprocessen?

Vi lägger många pussel och samordnar med konsulter. Konstruktion, ventilation, rör, el, ljud, miljö och landskap är exempel på några pusselbitar som ska samspela. Vi håller även en kontinuerlig dialog med kunden, det blir en hel del möten där vi bland annat stämmer av mot kravställningen. Det är viktigt att vara lyhörd inför kunden, lyssna på deras mål och kunna visualisera projekten för dem. Det kan bli kompromisser längs vägen och det är en av ingenjörens utmaningar – att hitta varandra i de resonemangen men även att våga utmana.

 

Hur fungerar samarbetet och samspelet mellan byggingenjören och arkitekten på Liljewall?

Det fungerar väldigt bra. Oftast gör arkitekten en programhandling och en gestaltningsidé, sedan kliver vi in och hjälper till att genomföra den. Utifrån kan det se ut som att vi ingenjörer bara ritar detaljer, men vi har med oss både funktionen och gestaltningen hela tiden – samtidigt som detaljerna är väldigt viktiga.

Här på Liljewall får man inte bara producera ritningar, utan också medverka i diskussioner och samtal. Sedan så ser alla projektgrupper olika ut, beroende på intresse för olika områden och uppgifter. I många av de projekten jag har varit med i upplever jag att det har varit mycket goda samarbeten. Det gäller inte enbart med arkitekterna, utan även andra yrkesroller. Vi drar lärdomar av varandra och kan utbyta kunskaper.

 

Det är inte ovanligt att medarbetare på Liljewall engageras i fler frågor inom företaget över tid. Du är själv engagerad i kvalitetsgruppen och har nyligen klivit på rollen som kvalitets- och miljöansvarig. Berätta mer om det?

Jag fick den här frågan i våras och eftersom jag tycker om nya utmaningar så tackade jag ja, men också för att det finns mycket inom detta som jag vill jobba vidare med. Mitt fokus kommer vara att nå ut till medarbetarna om att kvalité- och miljöledningssystemet kan vara ett hjälpmedel som hjälper till att höja gestaltningsnivån och kreativiteten.

 

En avslutande fråga – arkitekturbranschen har ju historiskt sett varit mansdominerad. Hur ser det ut bland ingenjörerna?

När jag studerade på tekniska högskolan var vi ungefär 50/50, och så är det ju även här på Liljewall. Däremot har jag märkt att kvinnor mer sällan jobbar inom VVS, el och liknande. Jag träffar på fler och fler kvinnor som arbetar som konstruktörer, och det känns jättekul. Det är positivt att förändringen är på väg, fler tjejer behöver ta sin plats och satsa på dessa spännande yrken! Jag har själv goda erfarenheter så jag vill uppmuntra alla tjejer och kvinnor som är nyfikna på ingenjörsrollen att köra på och tro på sin förmåga och satsa.

ELIN KARLSSON_NY.jpg

Elin Karlsson

Elin har tagit examen från tekniska högskolan i Jönköping. Hon har arbetat på Liljewall sedan 2013 och har idag en roll som handläggande ingenjör. Hon arbetar med många olika projekt, främst bostäder. Sedan ett år tillbaka sitter hon som medarbetarrepresentant i styrelsen och är engagerad i kvalitetsgruppen, i rollen som kvalitets- och miljöansvarig.

DSC03637.jpg

På Liljewall är vi många som hjälps åt:

Arkitekter
Ingenjörer
Byggnadsutformare
Inredningsarkitekter
Landskapsarkitekter
Landskapsingenjörer
Storköksprojektörer
Projektledare
Projekteringsledare
Ljusdesigners
Hållbarhetsstrateg

Miljösamordnare
Digitaliseringsstrateg
Tillgänglighetssakkunniga
Marknadsförare
Visualiserare
Affärsutvecklare

Anbudskoordinatorer

Personalvetare

...med flera.

Tack för samtalet Elin! Samspelet mellan arkitekten och ingenjören verkar inte bara kreativt utan berikande och värdefullt för såväl det moderna arkitektkontoret som för kunden.
BRANDSTATION_webb.jpg

Jubileumsåret 2020

Det här projektet är en av våra 40 skildringar om arkitektur som vi kommer att publicera under året. Det är nämligen ett speciellt år för oss då Liljewall firar 40 år i branschen.  

bottom of page