top of page

LILJEWALL MÖTER

Andreas Pålsson

Att skapa boenden anpassade efter alla åldrar och behov

#10

Idag har vi en befolkningsstruktur där de som är 80+ procentuellt sett ökar allra mest. Trots att vi just nu prövas av en världsomfattande pandemi blir vi trots allt över tid, friskare och lever allt längre. Den åldrande befolkningen gör dock att vi står inför en gemensam samhällsutmaning – att skapa och tillgängliggöra fler bostadslösningar anpassade efter dem med ett rikt liv bakom sig. Men hur tänker man som arkitekt när man utformar denna typ av boenden? Kan man skapa funktionella hem med hög arkitektonisk nivå eller ställs estetiska värden åt sidan? Vi träffar Andreas Pålsson, arkitekt på Liljewall för att ta reda på det.

Hej Andreas! Du är arkitekt på Liljewall och har ritat flertalet bostäder för människor genom livets alla skeden. När det gäller äldreboenden och liknande, hur tänker du gällande utformning och arkitektur – skiljer den sig mycket från den traditionella bostadsarkitekturen?
För mig handlar det om att skapa boendealternativ utefter behov. När vi kommer upp i åren så spenderar vi mer tid i hemmet. Stigande ålder kan exempelvis också innebära ensamhet eller demens – då gäller det att skapa lösningar som svarar till behoven helt enkelt. Det kan röra sig om fler gemensamhetsutrymmen, aktivitetsområden, tydlighet och färre störningsmoment, eller rum som ger större utrymme för att kunna röra sig runt. 


Kan arkitekten komma in i ett tidigt skede och i ett nära samarbete med fastighetsägaren finns alla möjligheter att lyfta arkitektoniska kvaliteter som spännande materialval och utformningar. 

Märks det på ditt ritbord att efterfrågan av trygghets- och äldreboenden och liknande ökat?  
Ja, förfrågningarna rullar in. Många nya aktörer visar stort intresse för den här typen av nischade boenden då övriga bostadsbyggandet gått ned något. Efterfrågan är ju stor. 


Vi har en stor mängd 40-taliser som nu letar efter andra typer av boenden. Samtidigt så är sjuttioåringar idag piggare än sjuttioåringar för 20 år sedan. Därmed identifierar de sig sällan med kategorin vars nästa bostadssteg är till ett äldreboende därför gäller det att skapa lösningar som möjliggör en mildare övergång till nästa hem.  

 

För egen del, inspireras du av att rita bostäder för äldre? 
Ja, definitivt. Många arkitekter drömmer om att rita stora prestigefyllda byggnader men jag finner samma tillfredställelse över att rita byggnader och bostäder för människor i vardagen. De är minst lika viktiga.

Ett av dina senaste projekt är vård- och omsorgsboendet Ersta Lydiahemmet i Fasta Strand som beräknas vara inflyttningsklart nu i februari. Det är ett intressant projekt ur många perspektiv – berätta lite mer om det? 
Ja, det är ett boende med 54 lägenheter fördelat på tre våningar, som är byggt ovanpå en befintlig tunnelbanestation, en matbutik samt en pressbyrå. Det är också en träbyggnad vilket kombinerat med sin form och volym ger ett nytt arkitektoniskt uttryck till platsen. 


Redan från början var det förberett för en utbyggnad ovanpå dessa verksamheter och vi tittade noggrant på hur vi kunde effektivisera det. Vi undersökte tidigt möjligheten att bygga i trä och dessutom trä som fasadmaterial vilket vi tyckte skulle mjuka upp den annars ganska ”hårda” platsen. Genom att med enkla medel skapa variation i fasad har vi brutit skalan på en annars ganska stor byggnad.


De rymliga lägenheterna har vi planerat utifrån forskning kring äldreomsorg och demens. Fokus i planeringen var att skapa förutsättningar för att de boende ska få umgås och delta i olika aktiviteter på egna villkor. 

En framtidsspaning då avslutningsvis. Hur kommer morgondagens arkitektur för trygghets- och äldreboenden se ut?
Generellt sätt tror jag den kommer likställas med all annan bostadsarkitektur och som en självklar del av samhällsbyggandet. Jag tror också vi kommer se mer av spännande bostadskombinationer och berikande möten mellan generationer. 


Trygghetsboenden i olika former är något som vi ser mer av och som kommer att kunna utvecklas mycket de kommande åren, där olika boendeformer, co-living och annat vi kanske inte ser framför oss idag kommer att kunna möta de nya äldre generationernas behov och önskningar.
 

Andreas Pålsson

Andreas har på 12 år i branschen arbetat med allt från strategier för handel i Frihamnen, Göteborg och hyresgäststrategier för Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstan till spelmiljardärers penthouse-lägenheter och Chanelbutik. Samtidigt älskar han initiala utredningar, inreda bankkontor och att projektera boenden. Andreas har en förmåga att få såväl arbetsgrupper som kollegor att samlas kring och träffa gemensamma mål, samtidigt som projekten utvecklas och når oanade höjder. Andreas är en kreativ katalysator med förmågan att visualisera, förklara och åskådliggöra de mest komplexa analyser och projekt, så att de känns både begripliga och självklara.

_Andreas Pålsson_grey.jpg

Ersta Lydiahemmet,
Farsta strand

Tillsammans med Fastighets AB Stenvalvet har vi ritat en tillbyggnad om totalt 54 lägenheter ovanpå Farsta strands tunnelbanestation. Verksamheten i tillbyggnaden blir ett vård- och omsorgsboende med inriktning demensboende som drivs av Ersta Diakoni. Det kommer finnas en samlingslokal med aktiviteter, ett karibisk ljus- och solrum och en rymlig terrass i anslutning till lummig natur. 

FarstaStrand_Ext_detalj.jpg
Terrass illustration.jpg
Tack Andreas för pratstunden. Vi ser fram emot att se fler fina projekt!

Jubileumsåret 2020

Det här projektet är en av våra 40 skildringar om arkitektur som vi kommer att publicera under året. Det är nämligen ett speciellt år för oss då Liljewall firar 40 år i branschen.  

bottom of page