För att främja en hållbar samhällsutveckling

Med viljan att främja en hållbar och demokratisk samhällsutveckling har Liljewall arkitekter inrättat forskningsstiftelsen Leif Blomkvist Forskningsstiftelse inom Liljewall arkitekter för hållbar samhällsutveckling – LBF. Du som studerar, arbetar eller forskar inom arkitektur, konstnärlig gestaltning och hållbar stadsbyggnad kan ansöka om medel. Anslagssökning sker löpande och beslut om aktuella forskningsprojekt tillkännages två gånger om året.

 

Stiftelsen bär namnet efter en av företagets grundare, tidigare vd och arbetande styrelseordförande Leif Blomkvist. En stark entreprenör och visionär, som tillsammans med övriga partners och styrelse arbetat med att utveckla företagets organisation och framtida inriktning.

Hur ansöker du?  

Anslag kan sökas av enskilda personer eller grupper från institutioner, organisationer och företag. I första hand kommer utbildning och forskning som bedrivs eller tillgodoser intressen i Sverige att stödjas. I andra hand kan medel från stiftelsen fördelas internationellt. 

Ansökningsdatum utgår 30 april och 15 oktober. Sökande får besked inom åtta veckor efter ansökningstidens utgång.

 

Sitter du inne på en idé? Tveka inte att kontakta oss! Ansökningsformulär och annan information hittar du på stiftelsens hemsida.

Leif Blomkvist Forskningsstiftelse 

Styrelsen

Syftet med Leif Blomkvist Forskningsstiftelse inom Liljewall arkitekter för hållbar samhällsutveckling är att stimulera och belöna utbildning och forskning inom arkitektur, konstnärlig gestaltning och hållbar stadsbyggnad. Kontakta oss i styrelsen så hjälper vi dig! 

Leif Blomkvist
Ordförande

Tel: 0705-462676

E-post: leif@lbfstiftelse.se

Nina Ryd

Tel: 0709-21 88 28

E-post: nina@lbfstiftelse.se

Karl Palmberg

Tel: 0709-14 79 86

E-post: karl.palmberg@liljewall.se

Niclas Sundgren

Tel: 0706-90 74 68

E-post: niclas@lbfstiftelse.se

"Det är naturligtvis mycket hedrande och utvecklande att få möjlighet att aktivt medverka till att koppla ihop aktuell och framtida forskning med praktikens förutsättningar."
 
Leif Blomkvist, styrelseordförande, LBF

Hur vill vi leva i framtiden? LBF är en stiftelse som stimulerar och belönar utbildning och forskning inom arkitektur, konstnärlig gestaltning och hållbar stadsbyggnad.