top of page

PROJEKT / UTBILDNING / KUNGSHÖGSKOLAN

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

KONTAKTPERSON

FÄRDIGSTÄLLT

 

 

LJUNGBY KOMMUN

 

 

2011

 

 

CA 7 500 M2

liljewall_utbildning

KUNGSHÖGSKOLAN

Kreativt centrum 

Efter ett parallellt uppdrag fick kontoret uppdraget att rita denna centralt belägna skola i Ljungby som ersätter en befintlig skolanläggning. Skolan som är i två plan och omfattar ca 8000 m² rymmer runt 650 elever F-9. Av den befintliga skolan är skolmatsalen och gymnastikbyggnaden kvar.

 

Genom starka samband mellan byggnaden och utemiljön ges den nya skolan en tydlig gestaltning där strävan varit att skapa flera små skolor i den stora där ändå helheten känns självklar. Skolan är därför indelad i arbetslag samlade kring det centrala stråket där olika gemensamma funktioner finns samlade. Den nya skolan togs i bruk höstterminsstarten 2011, vissa arbeten som matsal och utvändig bollplan färdigställdes under hösten 2011.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

bottom of page