top of page

ARKITEKTUR / PROJEKTSTYRNING / KUGGEN, GÖTEBORG

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

 

 

MILJÖKLASS

KONTAKTPERSON

FÖRDIGSTÄLLT

 

 

CHALMERS FASTIHETER

 

 

2011

 

 

CA 5 400 M2

 

 

MILJÖKLASS GULD

liljewall_projketstyrning

KUGGEN, GÖTEBORG

Hållbar framtid

Historien om Kuggen startade hösten 2007. Den föddes ur en diskussion mellan Chalmers, Lindholmen Science Park, Chalmersfastigheter och Älvstranden Utveckling om hur Lindholmen skulle kunna utvecklas ytterligare.

Med Chalmers vision – ”för en hållbar framtid” var det självklart att Kuggen skulle ha en tydlig hållbarhetsprofil. Både design och systemval har gjorts för att skapa en så effektiv, social och miljöriktig byggnad som möjligt. Det sista påverkar även Kuggens form. Byggnaden växer på höjden.

Vi på Liljewall har varit projektledare för projektet, i nära samarbete med Wingårdhs arkitekter som ritat byggnaden. 

En tydlig hållbarhetsprofil

De översta våningsplanen är större än de nedre. Genom att ”förskjuta” byggnaden kragar den ut åt syd. På så sätt skuggar den sig själv och skapar på ett effektivt sätt ett bra inneklimat. De översta våningsplanen skuggas av en mobil solcellsdriven skärm, som följer medsolen runt huset. Fönstren är triangulära med spetsen nedåt, vilket ger ett ljusinsläpplångt in i byggnaden i förhållande tillglasytan.

 

Ett mål var att byggnadens energianvändning väsentligt skulle underskrida Boverkets krav om maximalt 100 kWh/m² och år. Därför har Kuggen försetts med anpassad ventilation, anpassad belysning och interaktiva system för värme och kyla. Åtgärderna som tillsammans med solpaneler på taket som bidrar till 50 procent av varmvattnet gör energiåtgången låg, beräkningar ger att energianvändningen kommer att bli 55 kWh/ m² och år. Byggnaden har Miljöklass Guld.

LIKNANDE PROJEKT

bottom of page