top of page

PROJEKT / KULTURMILJÖER + LANDSKAP / KREMATORIUM KVIBERG

KREMATORIUM KVIBERG

Ett värdigt farväl
liljewall_kulturmiljöer

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

REFERENSBLAD

TÄVLINGSFÖRSLAG

 

 

SVENSKA KYRKAN

 

 

2014

För Svenska kyrkan i Göteborg deltog vi i parallella uppdrag för ett nytt krematorium intill nuvarande Kvibergs krematorium. Det nya krematoriet ansluter till det befintliga som är byggt på 1920-talet, ursprungligen som begravningskapell. De båda anläggningarna ska fungera parallellt.

 

I ett krematorium är det viktigt att logistiken fungerar, men också att de anhöriga som tar farväl från nära och kära känner sig väl mottagna och behandlade med värdighet. I vår gestaltning har vi utgått från den befintliga arkitekturen och medvetet förhållit oss till den när det gäller volymbehandling och material. Vi har eftersträvat en byggnad som är uttrycksfull, men också lågmäld och tidlös.

liljewall_landskap

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

bottom of page