PROJEKT / PROJEKTSTYRNING + STORKÖK + UTBILDNING / KÖRVELGATANS FÖRSKOLA, LÖVGÄRDET

KÖRVELGATANS FÖRSKOLA

Lövgärdet
liljewall_projektstyrning

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

KONTAKTPERSONER

FÄRDIGSTÄLLT

 

 

BOSTADS POSEIDON AB

 

 

2014

 

 

CA 1 300 M2

Gestaltningsarbetet med Körvelgatans förskola har styrts av detaljplanens (med avseende på byggnadens volymer) önskan om fem avdelningar, placering av ett tillagningskök nära angöring - samt behov av utökad lekyta på tak. Detta sammantaget har resulterat i en 68 m lång, låg och rektangulär volym med en indragen påbyggnad i ett plan i ena änden.

 

När vi såg att byggklossarna tillsammans liknar en lastbåt, dök idén upp att faktiskt ta vara på båttemat som koncept. Att arbeta med gestaltningen ur ett barnperspektiv och tillåta oss att vara lite mer lekfulla.

 

Bärare för temat blir förutom volymerna runda fönster på valda ställen ute och inne, slät fasad (betongelement) och färgsättningen. Till detta adderas en böljande form på markbeläggningar och färgfält i korridorerna. På takets lekgård får det dessutom gärna stå en mast, en kommandobrygga och ”containerformade” växtkärl och förvaringsenheter.

För att göra takterrassen säker sätts ett 1,7 m högt räcke av glas och sträckmetall runt hela lekgården som tillåts blir en påtaglig del i gestaltningen. Stor vikt har lagts vid att säkra konstruktionens fuktsäkerhet.

liljewall_utbildning
liljewall_storkök
GÖREL STEG
Arkitekt
LEIF SJÖBERG
Ingenjör, Storkök
Show More

KOLLA OCKSÅ IN