VI KAN / MIXED USE

Vi ser en tydlig utveckling och en önskan om att inkludera flera typer av verksamheter i en och samma byggnad. De olika funktionerna kan fungera för sig själv men ännu hellre i samspel med varandra. Ibland heter det Blandstaden 2.0. Vi kallar det Mixed Use.

Sammansättningen av dessa blandade verksamheter kan dock se lite olika ut. Ett klassiskt grepp är de bostadshus vars bottenplan reserverats för handelslokaler. Det görs nu på ett mer medvetet och genomtänkt sätt där de inblandade verksamheterna drar mer nytta av varandra. Ett mer originellt grepp är där helt andra verksamheter samsas. Varför inte inrätta undervisning och vård i samma byggnad, eller en sim- och kulturhall eller ett resecentrum och ett äldreboende? Fördelarna är många; möjliga samordningsvinster, livligare stadsrum och värdeökning tack vare de ökade flöden som skapas kring byggnaden. 

Liljewall & Mixed Use – en bra kombination

Vi på Liljewall välkomnar den här utvecklingen. Eftersom vi ritar alla typer av byggnader, från förskolor till simhallar och kraftvärmeverk, så kan vi med fog hävda att vi redan ritar multifunktionella och komplexa städer. Mixed Use-projekt sätter vår breda kompetens på prov och passar vårt teamworkbaserade arbetssätt. Genom skräddarsydda team kan vi ge projekten det lilla extra som gör att pusselbitarna faller på plats och får verksamheterna att samspela. ​

Mixed Use – för en blandad helhet

Camilla Gyllestrand
Arkitekt, Kontor & Handel
Stockholm
0765-48 70 06
cagy@liljewall.se
Laura F Stål
Arkitekt, Kontor & Handel,
Göteborg
0765-48 70 80
last@liljewall.se
Joanna Henje
Arkitekt, Stadsbyggnad
Göteborg
0765-48 70 16
johe@liljewall.se
Markus Bergerheim
Arkitekt, Stadsbyggnad
Göteborg
0765-48 70 67
mabe@liljewall.se
Emelie Silverterna
Arkitekt, Bostäder
Göteborg
0731-50 55 51
emsi@liljewall.se
Tove Svensson
Arkitekt, Bostäder
Stockholm
0708-82 69 26
tosv@liljewall.se
Andreas Pålsson
Arkitekt, Bostäder
Stockholm
0733-63 20 27
anpa@liljewall.se
Tina Francke
Arkitekt, Malmö
0739-86 07 78
vesu@liljewall.se
Madeleine Nordenknekt
Arkitekt, Utbildning
Göteborg
0765-48 70 69
mano@liljewall.se
Calle Melin
Arkitekt, Utbildning
Göteborg
0706-73 73 67
came@liljewall.se
Patrik Signert
Arkitekt, Vård
Göteborg
0707-52 66 57
pasi@liljewall.se
Visa fler
Ett blandat team 

Förutom att hon är ansvarig för marknadsområdet Kontor & Handel är Camilla drivande i att förespråka blandade städer och miljöer, det vi på Liljewall valt att kalla Mixed Use...

"Eftersom Liljewall ritar alla typer av byggnader, från förskolor till simhallar och kraftvärmeverk, skulle man med fog kunna hävda att vi redan ritar multifunktionella och komplexa städer. "
 
Joanna Henje, Arkitekt, Liljewall

Mixed Use

Mixed Use kan ses som Blandstaden 2.0. I en och samma fastighet samsas flera olika verksamheter, till exempel bostäder, handel, undervisning och service. De olika funktionerna kan fungera för sig själv men ännu hellre i samspel med varandra. En fastighet med Mixed Use är samhällsbyggnad i kompaktformat, skulle man kunna säga.

3D-fastighetsbildning

Tredimensionell fastighetsbildning kan ske i både vertikala och horisontala led. Ofta används bostäder med olika upplåtelseformer som ett exempel; t.ex. bostadsrätter och ägandelägenheter, i samma byggnad. Det kan dock lika gärna vara helt olika typer av verksamheter som samsas under ett tak.  Vid 3D-fastighetsbildning upprättar de olika verksamheterna ett gemensamt avtal med servitut avseende hur lokaler eller mark skall samutnyttjas, hur tekniska installationer skall utformas och servas mm.

Tack vare 3D-fastighetsbildning kan nya områden utformas med fler typer av verksamheter redan från start och byggbara ytor i stadskärnor användas effektivare. Till exempel kan befintliga hus byggas på med ytterligare våningsplan och spårområden byggs över med nya verksamheter.

Cirkulär ekonomi

 

Cirkulär ekonomi handlar om att samverka för att nyttja resurser gemensamt och mer effektivt, i hållbara kretslopp. I en Mixed Use- fastighet kan det handla om att samutnyttja lokaler, parkeringsytor, transporter samt energi och värme. Genom att sammanfoga olika verksamheter under ett tak skapas goda förutsättningar till möten mellan människor men även till stora samordningsvinster.

City blocks.

Genom välplanerade och funktionella storkök så sprider vi genom våra kunder matglädje.

Mixed Use

Mixed Use kan ses som Blandstaden 2.0. I en och samma fastighet samsas flera olika verksamheter, till exempel bostäder, handel, undervisning och service. De olika funktionerna kan fungera för sig själv men ännu hellre i samspel med varandra. En fastighet med Mixed Use är samhällsbyggnad i kompaktformat, skulle man kunna säga.

3D-fastighetsbildning

Tredimensionell fastighetsbildning kan ske i både vertikala och horisontala led. Ofta används bostäder med olika upplåtelseformer som ett exempel; till exempel bostadsrätter och ägandelägenheter, i samma byggnad. Det kan dock lika gärna vara helt olika typer av verksamheter som samsas under ett tak. Vid 3D-fastighetsbildning upprättar de olika verksamheterna ett gemensamt avtal med servitut avseende hur lokaler eller mark skall samutnyttjas, hur tekniska installationer skall utformas och servas mm.

Tack vare 3D-fastighetsbildning kan nya områden utformas med fler typer av verksamheter redan från start och byggbara ytor i stadskärnor användas effektivare. Till exempel kan befintliga hus byggas på med ytterligare våningsplan och spårområden byggs över med nya verksamheter.

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi handlar om att samverka för att nyttja resurser gemensamt och mer effektivt, i hållbara kretslopp. I en Mixed Use-fastighet kan det handla om att samutnyttja lokaler, parkeringsytor, transporter samt energi och värme. Genom att sammanfoga olika verksamheter under ett tak skapas goda förutsättningar till möten mellan människor men även till stora samordningsvinster.

Mixed Use

Mixed Use kan ses som Blandstaden 2.0. I en och samma fastighet samsas flera olika verksamheter, till exempel bostäder, handel, undervisning och service. De olika funktionerna kan fungera för sig själv men ännu hellre i samspel med varandra. En fastighet med Mixed Use är samhällsbyggnad i kompaktformat, skulle man kunna säga.

3D-fastighetsbildning

Tredimensionell fastighetsbildning kan ske i både vertikala och horisontala led. Ofta används bostäder med olika upplåtelseformer som ett exempel; till exempel bostadsrätter och ägandelägenheter, i samma byggnad. Det kan dock lika gärna vara helt olika typer av verksamheter som samsas under ett tak. Vid 3D-fastighetsbildning upprättar de olika verksamheterna ett gemensamt avtal med servitut avseende hur lokaler eller mark skall samutnyttjas, hur tekniska installationer skall utformas och servas mm.

Tack vare 3D-fastighetsbildning kan nya områden utformas med fler typer av verksamheter redan från start och byggbara ytor i stadskärnor användas effektivare. Till exempel kan befintliga hus byggas på med ytterligare våningsplan och spårområden byggs över med nya verksamheter.

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi handlar om att samverka för att nyttja resurser gemensamt och mer effektivt, i hållbara kretslopp. I en Mixed Use- fastighet kan det handla om att samutnyttja lokaler, parkeringsytor, transporter samt energi och värme. Genom att sammanfoga olika verksamheter under ett tak skapas goda förutsättningar till möten mellan människor men även till stora samordningsvinster.

UTVALDA PROJEKT