PROJEKT / UTBILDNING / VÅLER

VÅLER IDROTTSHALL

En norsk träoas

STATUS

 

UPPDRAGSGIVARE

ORT

ÅR

BRUTTOAREA (BTA)

PROJEKTTEAM

KONTAKTPERSON

TÄVLINGSFÖRSLAG

VÅLER, NORGE

VÅLER; NORGE

2018

CA 23 000 M2

HARALD GAMRELL

Uppdragsansvarig

LISSIE ROSSING

Handläggande arkitekt

VERONICA SUNDQVIST

Medverkande arkitekt

LARS OLAUSSON

Medverkande arkitekt

MARTIN J LARSSON

Medverkande ingenjör

JONAS HERMANSSON

Inredningsarkitekt

MIKAEL JOHANSSON

Landskapsarkitekt

FRANS GILLBERG

Landskapsarkitekt

HARALD GAMRELL
Arkitekt
Show More

Förslaget för den nya skolan önskar ta vara på och förstärka skolans nuvarande funktioner. Skolans nya tillägg har som främsta syfte att skapa lokaler som bygger på samarbete och integrering med den befintliga ungdomsskolan. Styrkan i förslaget är att ge möjlighet för elever i årskurs 1-7 att samnyttja de befintliga specialsalarna samt matsalen med dess scen. På så sätt erbjuds möjlighet att arbeta mer tematiskt genom att tillåta att naturvetenskap, konst-och hantverks integreras i en modern undervisning.

Vi har i vårt förslag använt oss helt och hållet av trä.

liljewall_utbildning
liljewall_utbildning
liljewall_utbildning

UTVALDA PROJEKT