VI KAN / INDUSTRI + LANDSKAP / RÄDDNINGSSTATION I ALINGSÅS

RÄDDNINGSSTATION

Lokaler för utryckning

STATUS

 

UPPDRAGSGIVARE

ORT

ÅR

BRUTTOAREA (BTA)

PROJEKTTEAM

KONTAKTPERSON

FÖRSTUDIE GENOMFÖRD 2018

 

ALINGSÅSHEM

ALINGSÅS

2018-

7 500 KVM

STEFAN ÖSTMAN

Uppdragsansvarig

LARS OLAUSSON

Handläggande arkitekt

FRANS GILLBERG 

Handläggande landskapsarkitekt

KARL-JOHAN BEXÉR

Visualiserare

Efter många utredningar och ombyggnadstankar av den befintliga stationen i Alingsås har vi nu tillsammans med Alingsåshem och representanter från verksamheterna tagit fram ett förslag till en ny räddningsstation. Det handöar om en förstudie angående nya lokaler för ambulanssjukvård och brandkår i Alingsås och Vårgårda.

 

Liljewall har utifrån verksamhetens önskemål format en anläggning med bredsidan mot E20 och den nya sträckningen vid Tokebacka norr om Alingsås centrum. Vårt koncept utgår ifrån enkla former som komponerats att upplevas i fart från motorvägen. Det är en utsträckt rytm där alla delar i anläggningen ingår. Fasaden består av ett ribbverk i trä samt täta volymer av trä i en grå nyans. Vi har valt att låta alla delar av anläggningen ha ett gemensamt uttryck och gett kommunikationsmasten en inklädnad som synliggör anläggningen och påminner om äldre tiders torktorn för slangar. Verksamheten vänder sig mot vägen och man kan tydligt se in i alla delar av huset från lokalgatan framför och från motorvägen.

 

Arbetet med verksamheterna har varit mycket utvecklande och vi har tillsammans försökt att optimera ytor och identifiera funktioner som kan samnyttjas av både Ambulanssjukvård och Brandkår.

LARS OLAUSSON
Arkitekt
Show More

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR