PROJEKT / BOSTÄDER / KONCEPTUTVECKLING RADHUS

Konceptutveckling Radhus
Konceptutveckling Radhus

Liljewall arkitekter - Bostäder

Konceptutveckling Radhus
Konceptutveckling Radhus

Liljewall arkitekter - Bostäder

Konceptutveckling Radhus
Konceptutveckling Radhus

Liljewall arkitekter - Bostäder

Konceptutveckling Radhus
Konceptutveckling Radhus

Liljewall arkitekter - Bostäder

1/7

KONCEPTUTVECLING RADHUS

Flexibla bostäder

STATUS

 

ÅR

KONTAKTPERSONER

TÄVLING

KONCEPTUTVECKLING

2016

liljewall_bostäder

Ett hem ger ro, identitet och trygghet. Här lever, älskar och umgås vi. Vi skrattar, vi gråter, vi uppfostrar och vi återhämtar oss.

Samtidigt finns idag många olika familjekonstellationer och sätt att skapa en meningsfull tillvaro på. Och ibland tar livet en vändning som skapar helt nya behov och situationer som vi måste anpassa oss till. Visst vore det då bra med en bostad som formar sig efter våra behov och inte tvärt om?

Genom att bygga yteffektiva hus som går att anpassa efter olika detaljplaner kan många lösningar användas i flera projekt och efter hand förfinas. Husen ska vara enkla att förändra med de olika krav som ställs i detaljplaner eller vid markförvärv – men också för att bostadsköparnas preferenser är i ständig förändring. Människor vill ha möjlighet att framstå som individer som har gjort självständiga val och därför behöver husen också kunna se ut på olika sätt. Ett hus är inget man har på lager utan vid varje enskilt tillfälle behöver man identifiera behov och möjligheter och därefter finna det unika uttrycket just för den platsen, även om husen i grunden är i stort sett lika.

 

BoSätt är ett radhuskoncept som är smart, flexibelt och anpassningsbart efter dina behov och sin omgivning. Husets utförande kan nämligen varieras både interiört och exteriört. Likaså kan de boende göra tillval i form av olika material, ytskikt och planlösningar. Varför? Jo, för att det finns många olika människor och många olika sätt att bo!

MISSA INTE