top of page

PROJEKT / UTBILDNING / KNUTBYGÅRDENS FÖRSKOLA

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

KONTAKTPERSON

FÄRDIGSTÄLLT

 

 

SISAB

 

 

2015

 

 

CA 500 M2 (TILLBYGGNADEN)

liljewall_utbildning

KNUTBYGÅRDENS FÖRSKOLA

Stockholm

Knutbygårdens förskola i Rinkeby brann delvis ner 2013. Snabbt bestämde man sig för att bygga upp den del som förstörts men med en helt ny utformning. Modellera arkitekter ritade ett förslag som sedan Liljewall arkitekter projekterade.

 

Byggnaden består av en enkel volym som tillsammans med den befintliga byggnaden formar en vinkelbyggnad. Den nya byggnaden är klädd med perforerad plåt i en gul kulör. Plåtkassetterna vinklades ut och gör att fasaderna upplevs som att de lutar utåt. Fönstersättningen är lekfull.

 

Den lekfulla gestaltningen präglar även inomhusmiljön med högt i tak, stora glaspartier mellan rummen och färgsättning som följer med utifrån med den gula färgen.

UTVALDA PROJEKT

bottom of page