top of page

ARKITEKTUR / VÅRD / KLIN. KEM.LAB

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

KONTAKTPERSONER

UNDER UPPFÖRANDE

 

 

REGION KRONOBERG

 

 

2015-2016

 

 

CA 1 800 M2

 

liljewall_vård

KLIN. KEM. LAB

Växjö

Projektet omfattade om- och tillbyggnad av ett befintligt kliniskt kemiskt laboratorium på Växjö lasarett plan 2 hus G till en mer ändamålsenlig och större avdelning.

I uppdraget ingick både rivning av de befintliga lokalerna samt projektering av förfrågningshandlingar och bygghandlingar för om- och tillbyggnaden.

I ett Kliniskt kemiskt laboratorium analyseras prover från olika kroppsvätskor men framför allt genomförs analyser av blodprover. Delar av verksamheten är ren laboratorieverksamhet utan patienter men inom lokalerna skulle också finnas mottagning av patienter för provtagning samt en avdelning med ren blodgivning från frivilliga blodgivare.

 

Den stora skillnaden mot tidigare lokaler var att en större del av provanalyserna nu skulle analyseras automatiskt i ett större sk. ”arena-rum där prover matas in i systemet med prover som antingen har tagits i de sex nya provtagningsrummen eller har skickats till avdelningen via ett nytt modernt slagpostsystem från andra delar av sjukhuset.

Förutom väntrum, provtagningsrum, blodtappningsrum, arena-lab-rum och flertalet manuellt laboratorium innehöll lokalerna även nya desinfektionsrum, expeditioner, personalrum, konferensrum mm.

Mindre tillbyggnad gjordes mot en innergård där ny ljus passage lades till för att bättre kunna röra sig mellan laboratoriedelar och personaldelar. Färgsättning utfördes i samråd med personalen där stor vikt lades på de nya personalrummen och de publika väntrummen.

UTVALDA PROJEKT

bottom of page