ARKITEKTUR / STADSBYGGNAD + BOSTAD / KALLEBÄCKS TERRASSER - DETALJPLAN

Kallebäck flygvy
Kallebäck flygvy

Kallebäcks Terrasser, Smörgatan

press to zoom
Illustrationsplan_smörgatan
Illustrationsplan_smörgatan

Planritning Smöregatan

press to zoom
Kallebäck flygvy
Kallebäck flygvy

Kallebäcks Terrasser, Smörgatan

press to zoom
1/2

KALLEBÄCKS TERRASSER, DETALJPLAN

En del av BoStad2021

STATUS

UPPDRAGSGIVARE

ÅR

ORT

SAMRÅDSHANDLINGAR

BEARBETNING

BRUTTOAREA (BTA)

UPPDRAGSTYP

PROJEKTTEAM

KONTAKTPERSON

DETALJPLAN ANTAGEN

WALLENSTAM

2016-2019

GÖTEBORG

NYRENS

LILJEWALL

CA 20 000 KVM

DETALJPLAN

HILDA ESPLING NORDBLOM
Uppdragsansvarig

EMELIE SILVERTERNA

Handläggande arkitekt

JACOB FLÅRBOCK
Medverkande arkitekt

CHRISTOFFER THULIN
Ansvarig visualiserare

KARL-JOHAN BEXÉR
Ansvarig visualiserare

Med naturen runt hörnet och city inom cykelavstånd ska Kallebäcks Terrasser bli en levande och nyskapande stadsdel för människor med aktiv livsstil. Det nya området kommer att omfatta runt 1800 lägenheter och lokaler på cirka 20 000 kvadratmeter. De första 800 lägenheterna ska stå färdiga till stadens 400-årsjubileum 2021.

Kallebäcks Terrasser - del av Bostad2021

Kallebäcks terrasser har fått sitt namn utifrån de nivåskillnader och naturliga terrasser som den äldre bebyggelsen och naturen bidrar till. Visionen för området är att berget, naturen, barnen och cyklarna kommer att stå i centrum. Här planeras och byggs för att det ska vara nära mellan människor. Kallebäcks Terrasser ska utvecklas på ett sätt som underlättar rörelse, främst till fots och med cykel. Framtida hyresgäster får tillgång till bland annat bil- och cykelpool med specialcyklar och laddstationer för elcyklar.
 

Området är inte bara geografiskt nära, här planeras och byggs för att det framför allt ska vara nära mellan människor. Kallebäcks Terrasser ska utvecklas på ett sätt som underlättar rörelse, främst till fots och med cykel. Framtida hyresgäster får tillgång till bland annat bil- och cykelpool med specialcyklar och laddstationer för elcyklar.
 

Nyréns Arkitektkontor vann ett parallellt uppdrag med sin strukturplan för Kallebäcks terrasser. Strukturplanen bearbetades ihop med Wallenstam och resulterade i samrådshandlingar för detaljplan. Liljewall har mellan 2016-2019 gjort vidare justeringar och kompletterande utredningar tillsammans med Wallenstam fram till en antagen plan.