top of page

ICA Supermarket Lindvallen

I natursköna Sälenfjällen har Liljewall på uppdrag av ICA Fastigheter projekterat en ny ICA Supermarket helt i massivträ. Fullt fokus ligger på hållbarhet och målet är en modern matbutik i högsta miljöklass, Miljöbyggnad Guld. Arkitekturen är inspirerad av fjällbebyggelsen i Dalarna och materialvalen tar avstamp i naturen som finns på platsen.

Arkitekturen är inspirerad av fjällbebyggelsen och det omkringliggande landskapet i Dalarna.

Skiss Fasad.jpg

UTÖKAD BUTIKSYTA OCH BUTIKSPROFIL

Nya ICA Supermarket Lindvallen kommer att ersätta den mindre ICA Nära butiken som har blivit för liten för att försörja den ökande fjällturismen. Förutom ett bättre läge (vid Fjällvägen, väg 66) får butiken ett större och bredare utbud och kommer även erbjuda ett online-koncept för utlämning av matkassar. 

skisser.gif

Konstruktionen är inspirerad av naturen och de trädlika pelarna blir synliga genom glasfasaden.

ICA_LINDVALLEN_detail_Liljewall_190821.j

HÅLLBART BYGGANDE

Det stora gavelmotivet markerar huvudentrén och genom fasadglaset exponeras träkonstruktionen, vars pelare för tankarna till trädkronor. Likt en lykta lyser entrén upp platsen under årets mörka timmar och ger besökare en varm och välkomnande känsla. Fasaden kläs med svensk, liggande limträpanel och husets knutar accentueras med stående panel – allt målat i svart Falu Rödfärg. Entrésockeln bekläs med Offerdalsskiffer och förstärker byggnadens fjällkaraktär.

ICAs första butik i massivträ och byggnaden planeras att certifieras i högsta miljöklass, Miljöbyggnad Guld. 

Foto: Wallenstam

Vi har stort fokus på hållbarhet när den nya träbyggnaden planeras. Viktiga aspekter är val av byggnadsmaterial, belysning, uppvärmning och transporter.

KORTA FAKTA

STATUS: Planerad byggstart november 2019, öppning planeras till vintern 2020/2021

UPPDRAGSGIVARE: ICA Fastigheter AB

ÅR: 2019

MILJÖKLASS: Miljöbyggnad Guld

BRUTTOAREA: ca 2100 kvm

PROJEKTTEAM

Camilla Gyllestrand

Uppdragsansvarig t o m förfrågningsunderlag

Philip Hjort

Uppdragsansvarig arkitekt Byggskede

Hampus Larsson

Handläggande arkitekt

Jesper Karlsson

Miljösamrodnare

Jessica Johansson
Ljusdesign

Christoffer Karlsson
Visualiserare

KONTAKT

Philip Hjort

0731-50 55 51
emsi@liljewall.se

bottom of page