top of page

ARKITEKTUR / VÅRD / HUS 36, HÖGLANDSSJUKHUSET, EKSJÖ

HUS 36 HÖGLANDSSJUKHUSET, EKSJÖ

Evidensbaserad design i vården

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

KONTAKTPERSON

NYBYGGNAD, PROGRAM, PROJEKTERING

 

LANDSTINGSFASTIGHETER

JÖNKÖPING, SKANSKA SVERIGE AB

 

2010–2012

 

CA 11 000 M2

 

 

 

Med sin vitputsade fasad i strikt design med stora glaspartier reflekteras sjukhusparkens ståtliga högresta träd. Hus 36 bildar fronten mot staden och utgör en värdig och livsbejakande gest mot stadens centrum och dess besökare.

 

Projektet omfattade en ny sjukhusbyggnad i sju våningsplan. Byggnaden inrymmer: Storköksanläggning av högsta tekniska och kvalitativa nivå, en cook and chill verksamhet med kapacitet om 1000 portioner per dag, dialysenheten med 27 vårdplatser, mottagning för njurpatienter, PD mottagning och hemodialys fördelat på två enheter, traditionell assisterad dialys samt så kallad självdialys.

 

Medicinvårdsavdelningen omfattas av endokrinologi, nefrologi och strokevård med tillhörande mottagningsenheter och dagvård. Strokevården, såväl akut som rehabilitering, omfattar både mottagning och slutenvårdsplatser. Enheten omfattar 24 vårdplatser i enkelrum fördelade i fyra grupper. Vården bedrivs enligt så kallad patientnärmre vård vilket innebär att en grupp vårdrum om sex patienter placeras kring en arbetsstation där största möjliga visuella kontakt med patienterna ges.

 

Övriga medicinvårdsavdelningar, endokrinologi och nefrologi, omfattar totalt 18 vårdplatser fördelade på tre vårdgrupper om sex patienter centrerade kring varsin arbetsstation med tillhörande bifunktioner. Ett upplägg som följer ett evidensbaserat designtänk med fokus på vårdmiljöns betydande inverkan på såväl patienter, anhöriga som vårdteam. En byggnad som sätter människan i centrum. En värdig anläggning för såväl sorg som glädje.

bottom of page