Hovås Park

Med avstamp i Nya Hovås gedigna kvalitetsprogram med målet att skapa “en småskalig blandstad i världsklass” är Hovås Park ett kvarter med höga gestaltnings- och hållbarhets ambitioner. Butiker och service i bottenvåningen och en variation av små och stora lägenheter gör det till en livlig och trygg stadsdel med närhet till hav och natur. 

Kvarteret består av fem enskilda hus á fyra till sex våningar. Husen har samma material mot gata och gård för att renodla de olika volymerna. Volymernas identitet stärks även av att vissa tak kläs med liknande material som fasaden. Enhetliga fönster kvarteret igenom skapar ett gemensamt lugn, medan olika taklutning, fasadmaterial och höjder ger variation.

Trapphusens individuella karaktärer ger tydlig stadsskala och stärker känslan av igenkänning och tillhörighet.

Olika planlösningar och storlekar på lägenheter ger utrymme för flexibel användning för att passa en bred målgrupp. Det skapar förutsättning för generationsblandning vilket i sin tur möjliggör ett rikt socialt liv i husen och på den privata gården.

Butiker och service i bottenvåningen och en variation av små och stora lägenheter gör det till en livlig och trygg stadsdel med närhet till hav och natur. 

Husens Svanenmärkning har påverkat materialvalen i projektet. Vi har arbetat med hållbara och vackra material såsom tegel, puts, cederträ och detaljer av cortenstål. Materialen som går i en jordig färgskala kommer åldras med värdighet. 

I många av lägenheterna finns ett halvrum; ett mindre rum som kan användas som gästrum, kontor eller för att göra kök/vardagsrum lite större. De flesta lägenheter har utblick mot den vackra parken i söderläge med generösa balkonger, uteplatser eller terrasser – en fin plats i solen.

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Nybyggand

UPPDRAGSGIVARE: Veidekke

ORT: Hovås, Göteborg

ÅR: 2017

BRUTTOAREA (BTA): CA 9 400 KVM

MILJÖMÄRKNING: Svanen

PROGRAM- OCH SYSTEMHANDLING: Semrén + Månsson

BYGGHANDLING: Liljewall

PROJEKTTEAM

Hilda Esping Nordblom

Uppdragsansvarig arkitekt

 

Emelie Silverterna

Handläggande arkitekt

 

Fredrik Danielsson

Handläggande Ingenjör

Michael Sjöblom

Medverkande Ingenjör

Kentaroo Tryman/Liljewall

Fotograf

KONTAKT

Emelie Silverterna

0731-50 55 51

emsi@liljewall.se