top of page
Holmängenskolan_exteriör_Liljewall.jpg

Holmängenskolan

Nybyggnad / Vänersborg

Den blivande F-6 skolan Holmängenskolan i Vänersborg i det expansiva området Holmängen uppförs med en stomme helt i trä - den mest hållbara och samtidigt mest funktionella lösningen. Skolan förbereds för att certifieras enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad 3.1 nivå silver och rymmer förskole- och skollokaler för 525 elever, samt en idrottshall för skol- och föreningsverksamhet. 
IMG_0678.jpg

Holmängenskolan är tänkt att bli nästintill självförsörjande på el tack vare att en solcellsanläggning monteras på byggnadernas tak.

Där väntas effekten bli ungefär 250 000 kWh, vilket motsvarar hela skolans årsförbrukning.

Rudedammsgatan_V5A7786_web.jpg

EN TRÄSKOLA UTFORMAD FÖR ETT TRIVSAMT INOMHUSKLIMAT

Holmängenskolan byggs för att bli en F-6-skola med plats för 525 elever. Att skolan skulle utformas i trä var ett medvetet val och en önskan från kommunen. Elever och personal ska verkligen se, och känna att de vistas i en träbyggnad genom att göra träet väl synligt. Alla synliga trappor och flertalet väggar har en exponerad massivträyta, och väggar med specifika akustikkrav har kompletterats

med ljudabsorberande spaltpanel av trä.

 Dess fyra byggnadskroppar, vardera med två våningar och möjlighet till teknikrum på plan 3, placeras så de växelvis vänder sig mot gata och mot gård.

På detta sätt skapas en intressant fasad åt båda håll till Holmängenskolan som beräknas stå klar i maj 2024.

Holmängenskolan_interiör_alt02_Liljewall_220203.jpg

Interiören av trä ger ett behagligt vistelseklimat samtidigt som det också finns kulörstarka rum, mysiga krypin och upplevelserika stråk genom skolan.

EN TRÄSKOLA MED ÖPPENHET, GEMENSKAP OCH SAMMANHANG

Liljewall har hållit i flera workshops tillsammans med representanter från verksamheten för att ta del av deras önskningar och behov samtidigt som designprocessen pågått.
Verksamheten har i sin tur formulerat sina drömmar om en skola med variation i miljöerna, som tilltalar sinnena med hjälp av ljus och färg med ett fungerande samband mellan skolans delar.
Man har önskat sig en skola med öppenhet, gemenskap och sammanhang och tillsammans med Liljewall arbetat fram konkreta förslag på hur klassrum kan utformas för att passa olika elevers skilda behov. Slutresultatet har blivit en skola som bildar en ljus och lugn bakgrund till verksamhetens liv där interiörerna av trä ger ett behagligt vistelseklimat samtidigt som det också finns kulörstarka rum, mysiga krypin och upplevelserika stråk genom skolan.

Artboard 1.png

Tvåvåningsskolan i Holmängen F-6, med tre byggnadskroppar har plats för 525 elever och byggs i massivträ.

Här har förvaltningsledningen, rektorer och personalrepresentanter samarbetat med Liljewall för att utforma nutidens och framtidens skolmiljöer. 

 MINUTIÖST PLANERAD FÖR ATT HITTA BALANS I OMRÅDET

Skolan ligger längs Östra vägen, en av huvudinfarterna till Vänersborg. För att kunna maximera en sammanhållen bullerskyddad och grön skolgård i skönt sydvästläge är skolan placerad längsmed vägen i den östra delen av tomten. Det här gör att skolan blir synlig på långt håll och får en tydlig huvudentré mot vägen. För att hitta en balans i områdets skala, där det finns både småskaliga bostadsområden och större byggnader, som Regionarkivet, så delas skolbyggnaden upp i flera mindre byggnadskroppar med sadeltak som kopplas samman med låga volymer med horisontella taklinjer. På en av dessa låga volymer finns en stor terrass mot skolgården som kan användas som pedagogisk yta utomhus. 

 

Här finns även fyra avdelningar för förskola som är omställningsbara till skola, och en fullstor idrottshall. Omställningsmöjligheterna för att göra detta är för att skapa en skola som tillåter förändring och erbjuder olika lärmiljöer över tid.

Projektet med Holmängenskolan började som ett tävlingsförslag med konceptskisser med ett koncept som man hållit fast vid genom hela processen.

Tillsammans med förvaltningsledningen, rektorer och personalrepresentanter har man arbetat för att identifiera olika behov för att möjliggöra detta på bästa sätt, där man bland annat drömde om en skola som ger sammanhang och gemenskap samtidigt som den tilltalar sinnena med ljus och färg.

_MG_1465.jpg

Trästommar bidrar till ett mer behagligt vistelseklimat: både de som monterar i fabrik, arbetar på byggarbetsplatsen och vistas i det färdiga huset upplever arbets- och inomhusklimatet i ett trähus som väldigt positivt.

Genom hela projektet har verksamheten och Liljewall haft en ödmjuk inställning till sin roll att skapa nutidens och framtidens skolmiljöer.
Holmängenskolan_översikt_Liljewall.jpg

KORTA FAKTA

STATUS: Byggstart mars 2022

UPPDRAGSGIVARE: Vänersborgs kommun

ENTREPRENÖR: Serneke Bygg AB

ÅR: 2022

YTA: ca 8500 kvm

UPPDRAG: Förstudie till systemhandling av den nya skolbyggnaden, nybyggnation av byggnader, storkök och inredning 

PROJEKTTEAM

Anette Wallin

Uppdragsansvarig

Lisa Andersson

Handläggande arkitekt

Linda Nilson

Inredningsarkitekt

Åsa Larsson

Handläggande ingenjör

Ina Wahlqvist

Visualiserare

KONTAKT

Anette Wallin

0765 48 70 61
anwa@liljewall.se

bottom of page