top of page

ARKITEKTUR / VÅRD / HUS 11 HÖGLANDSSJUKHUSET, EKSJÖ

HUS 11 HÖGLANDSSJUKHUSET, EKSJÖ

Med ett modernistiskt formspråk

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

KONTAKTPERSON

FÄRDIGSTÄLLT

 

 

LANDSTINGSFASTIGHETER JÖNKÖPING

 

 

2002–2007

 

 

CA 10 000 M2

 

PDF

Höglandssjukhusets övergripande vita stilrena funktionalistiska gestaltning har vid om- och tillbyggnaden av Hus 11 vidareutvecklats i ett modernistiskt formspråk. Genom en förbättrad arbetsmiljö ökar även effektiviteten och personaltillfredsställelsen vilket medför reducerade kostnader för personalomsättning och nyrekrytering.

 

Verksamheterna omfattar: ögonmottagning/-operation, öppen-slutenvård för kvinnoklinik och kirurgklinik samt arbetsterapi och sjukgymnastik med stor gymnastiksal uppglasad mot det vackra parkrummet. Konferenscenter och administrativa enheten förlagda till helt nybyggda lokaler på översta våningsplanet. Men även nya vårdavdelningar för kirurgkliniken och kvinnokliniken med decentraliserade avdelningsstationer för närhet till patienten och effektivare arbetsmiljö.

 

Genom tillbyggnaden har antalet multifunktionella enkelrum ökat – rum som medför ökad integritet, utrymme och närhet till anhöriga men även bättre sömn och vila, socialt stöd och nutrition. Dessutom minskar enkelrummen infektionsspridning, ljudstörningar och stresspåverkande faktorer. Vårdrummen är utformade med rumslig orienterbarhet, dagsljusinsläpp och utblickar mot naturen. Här finns även förströelser som TV, radio och dator.

 

Interiört samspelar ljusa blå och gröna pastelltoner med stora blästrade glaspartier i ramverk av klarlackad björk. Textilier i vitt och gult ger värme och glädje i kombination med den strikta interiören. Ett tillfälligt hem som skänker livsglädje åt den svaga patienten och en skön daglig miljö för den hårt arbetande personalen.

 

Exteriört har den vita stadens gestaltning bevarats men den tunga grå betongen har ersatts av naturspeglande stora glaspartier. De skänker utblickar och livfullhet åt fasaden som i sin tur kompletterats med lekfulla funktionella komponenter.

bottom of page