top of page

PROJEKT / LANDSKAP / HJO HAMN

HJO HAMN

Mötesplatsen för myllrande sommarliv och sjösköna utblickar

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

REFERENSBLAD

FÄRDIGSTÄLLT

 

 

NCC (PARTNERING MED HJO KOMMUN)

 

 

2016

 

PDF
liljewall_landskap

Trästaden Hjo vid Vätterns strand är en populär sommarstad – mycket tack vare den fina och centrala hamnen med sina många båtplatser, glasscafé och fiskrestauranger.

Hamnen, uppförd under1850-talet, har behållit mycket av sin ursprungliga karaktär men var efter flitigt användande och hårda vinterstormar i behov av en rejäl upprustning.

För att möta dagens krav och morgondagens hamngäster fick Liljewall arkitekter uppdraget att gestalta de två pirarna i vilka traditionella material från trakten som granit, kalksten och lärkträ utgör en inbjudande grundpalett.

Den södra piren har berikats med nya sitt- och grillplatser och en badtrappa som förstärker platsens dragningskraft. Härifrån har besökarna en storslagen vy över Vättern med Omberg skymtande i fjärran.

Hamnen är därmed rustad för att möta ytterligare decennier av flitigt båtliv, bad och glassätande.

Välkommen att lägga ankar 2017!

MISSA INTE

bottom of page