top of page
HERTSÖBADHUS_EXTERIÖR.jpg

Hertsö badhus

Badhus / Luleå

I Luleå växer ett litet badhus fram bland de norrländska tallarna. Med sin gröna kulör smälter byggnaden in bland den omgivande grönskan samtidigt som den omfamnas av ett glödande fasadband som tillför värme och trygghet. 

HERTSÖBADHUS_INTERIÖR.jpg

I bassängrummen bildas ett spännande sampel mellan de röda kulörerna och det karaktäristiska turkos-blåa vattnet, som förstärks av partier med färgat glas i samma varma toner. 

ETT NYTT INSLAG PÅ HERTSÖN

Hertsö badhus är ett nytt stadsdelsbadhus på Hertsön, öster om Luleå centrum. Hertsön bebyggdes under 1970-talet och består främst av bostäder och ett stadsdelscentrum med skola, kyrka och dagligvaruhandel. Byggnaden placeras i anslutning till Backmyravägen och Hertsötorget och får därmed en synlig placering i området. Med enkla men effektfulla medel har vi skapat ett badhus som vi hoppas kan lyfta Hertsön in i framtiden. Det nya badhuset är en del av kommunens inriktning mot att arbeta med en bostadsnära placering av nya anläggningar. Det är ett relativt litet badhus med en 25m-bassäng, en multibassäng med höj- och sänkbar botten, en mindre lekbassäng och ett café i den välkomnande entréhallen.

SKOGENS GRÖNSKA SOM FOND

Vid skapandet av det nya badhuset har vi utgått tre grundläggande idéer; ett grönt skal, bassänger och vattenaktiviteter, samt värme och gemenskap. Byggnaden har därefter gestaltas med en tydlig koppling till den naturnära platsen. Den exteriöra färgsättningen går därför i en dov grön kulör som smälter in bland de intilliggande tallarna. Själva fasaderna består av målade betongelement med mönstergjutning som skapar en fin variation och ytterligare håller nere skalan. Det papp-beklädda taket utförs i en kulör som är snarlik fasadens målade kulör. Som kontrast till det lugna yttre skalet, har vi skapat ett varmt, nästan glödande band som löper runt hela byggnaden, både exteriört och interiört. Genom att använda sig av samma kulör både på fasad och tak bildas ett sammanhängande och modernt uttryck.

Gestaltningskonceptet bygger på en rektangulär form med tydlig uppdelning mellan våta och torra utrymmen. Genom att knäcka till volymen skapas ett varierat uttryck i fasaden, och med hjälp av accentfärger bryts skalan ned ytterligare.

Skärmklipp.PNG
Skärmklipp.PNG

En rektangulär grundform med en tydlig uppdelning mellan våta och torra utrymmen.

De torra delarna veckas in för att skapa ett mer spännande gavelmotiv.

Skärmklipp.PNG
Skärmklipp.PNG

Fasad och tak får en sammanhängande kulör för att skapa ett modernt uttryck, med relativt enkla material.

Ett band markeras runt om hela volymen för att ta ner skalan.

Skärmklipp.PNG
Skärmklipp.PNG

Bandet accentueras ytterligare av en avvikande kulör/materialsättning med ett glödande band av fönsterpartier och täta delar.

Den enkla grundformen har genom dessa steg fått ett mer varierat uttryck längs med dess olika fasader, och skalan har anpassats mer till platsen och omgivande bebyggelse. 

Tillsammans med det turkos-skimrande bassängvattnet skapas spännande kontraster mellan den gröna skogskulören, vattnet och de varma kulörerna, vilket bidrar till ett nytt tillskott i den 70-talspräglade miljön på Hertsön.

KORTA FAKTA

UPPDRAGSTYP: Nybyggnad

STATUS: Under byggnation

UPPDRAGSGIVARE: NCC, Luleå kommun

ORT: Luleå

ÅR: 2021-

BRUTTOAREA (BTA): 2 850 kvadratmeter

BASSÄNGER: 25-metersbassäng, en multibassäng med höj- och sänkbar botten samt en mindre lekbassäng

ÖVRIGT: Café

PROJEKTTEAM

Anneli Idermark

Uppdragsansvarig ingenjör

Maria Johansson

Handläggande arkitekt

 

Frida Ullman

Handläggande ingenjör

Alida Schultz

Medverkande arkitekt

Jonathan LIndström

Storköksprojektör

KONTAKT

Maria Johansson

0703-78 84 26

marjo@liljewall.se

Frida Ullman

0702-64 88 18

frul@liljewall.se

bottom of page