top of page
KonsthögskolanValandE04-HgkvalitetRekom

#23

Ur arkivet: Konsthögskolan Valand

Konsthögskolan Valand har sitt ursprung i Göteborgs Musei Ritskola som grundades 1865. Verksamheten har under årens lopp huserat i diverse olika lokaler runt om i Göteborg. Under 1990-talet flyttade dock verksamheten till den adress där den idag återfinns – på Vasagatan 50, mitt emot Valandhuset. Det är i samband med den här flytten Liljewall kom in i bilden.
hdk-valand_01.jpg

Under 1995 projekterade vi, på uppdrag av Göteborgs universitet, den ombyggnad som lät konsthögskolan växa ut i hela kvarteret mellan Vasagatan och Storgatan. 

LITE HISTORIK

1867 upplät stadsfullmäktige en tomt på 4 300 kvadratmeter till Chalmersska slöjdskolan i norra delen av Lorensberg. Skolan hade grundats 1829 genom att Ostindiska kompaniets direktör William Chalmers (1748–1811) donerat pengar till en industriskola för fattiga barn som lärt sig läsa och skriva. Den nya byggnaden uppfördes 1869 och ritades av Victor von Gegerfelt, som även var lärare på skolan.

Valand.jpg

OMBYGGNATIONEN AV KONSTHÖGSKOLAN 

De sammanbyggda husen som i dag utgör Akademin Valand är i 2–4 våningar och exteriören präglas fortfarande av sin ursprungliga nyrenässansstil. 

Akademin Valand har utbildningar i film, fotografi, fri konst och litterär gestaltning.

KonsthögskolanValandE10-HgkvalitetRekom

På gården placerades en utställningshall i form av en kvadratisk glasbyggnad.

KonsthögskolanValandE05-HgkvalitetRekom

Fasaderna är av gult tegel och har putsdekor som omfattar hörnkedjor och rikt utsmyckade taklister.

Byggnaden, som sedan den 1 januari 2020 heter HDK-Valand, ingår i Göteborgs Stads program för bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

KORTA FAKTA

STATUS: Ombyggnation

UPPDRAGSGIVARE: Higab

ÅR: 1995

PROJEKTTEAM

Christer Liljewall

Arkitekt

Lars-Erik Karlsson

Ingenjör

Foto 1,2,6: Higab/Hans Wretling

Foto 3: Wikipedia

Foto: 4,5 Jan Olsson/Liljewall

KONTAKT

Karl Palmberg

0709-14 79 86
kapa@liljewall.se

bottom of page