Grön PT

Klimatsmart stöd & rådgivning 

Att belysa, hantera och agera på klimat- och hållbarhetsfrågor är idag mer eller mindre ett måste inom en organisation/verksamhet. Inom en snar framtid helt avgörande. Ändå så kan frågorna, som spänner över många områden och infallsvinklar, vara komplexa och svåra att angripa.
 
Då vi på Liljewall vill verka för en hållbar och långsiktig omvärld – både inom och utanför samhällsbyggnadssektorn – så erbjuder vi tjänsten ”Grön PT”. Helt enkelt grön personlig coachning till chef, ledningsgrupp eller andra funktioner inom privat och offentlig sektor.

INTRESSERAD?

Så här fungerar 

Liljewalls

Gröna PT

 • Vår hållbarhetsstrateg, med stor erfarenhet att driva hållbarhetsfrågor på olika nivåer, blir din personliga tränare/coach under ett år eller önskad period.  
   

 • Du kan välja en specifik fråga, beröringsområde eller utmaning som du vill utvecklas eller få rådgivning inom, alternativt låter du din PT välja ett aktuellt hållbarhetsområde åt dig.
   

 • Ni fastställer tillsammans en tydlig målsättning. Exempelvis; du vill inom årets slut kunna presentera en grund för implementering av nytt hållbart arbetssätt, framföra ett anförande inom ett ämne på ett specifikt forum, få stöttning i att identifiera och utvärdera olika hållbarhetsstrategiska frågor
   

 • Ni håller löpande dialog och lägger upp en plan för ett antal träffar (ca 4–6 ggr/år). Under dessa får du rådgivning, tips och kunskap inom det specifika ämnen eller utmaningen.
   

 • Efter året ska du ha uppnått din målsättning och på resan dit blivit lite klimatsmartare.

FÖRDELARNA?

Varför ska jag anlita en

Grön PT?

 • Få personlig, engagerad, kunnig experthjälp inom viktiga hållbarhet- och klimatfrågor
   

 • Gör dig, din verksamhet, och således omvärld lite klimatsmartare – det är något både är lönsamt för din affär och omgivning
   

 • Flexibelt upplägg där dina behov och utmaningar styr upplägget
   

 • Grön PT kan anlitas oavsett om din organisation har en hållbarhetschef eller ej. Grön PT lyfter ledningens kompetens för att de antingen själva kunna bättre staka ut vägen, eller för att fungera som ett bättre bollplank till hållbarhetschefen

Vem kan anlita vår Gröna PT?

Du kan arbeta och verka inom i princip vilken bransch/verksamhet som helst. Gemensam nämnare är dock att du eller din organisation vill utvecklas inom klimat- och hållbarhetsfrågor eller angripa en specifik utmaning inom området. Du kan exempelvis vara; 
woman-and-man.png
crowd-of-users.png
meeting_.png
business-woman_.png
VD, chef eller mellanchef
En ledningsgrupp
En styrelse
Egenföretagare

Grönt index

När ett projekt av olika skäl inte passar in i ett miljöcertifieringssystem kan vi istället använda vårt Gröna Index vid de olika beslutsprocesserna för att rikta fokus mot de viktiga hållbarhetsfrågorna. Ett verktyg som verkar för en hållbar byggbransch.

Grön PT

Då vi på Liljewall vill verka för en hållbar och långsiktig omvärld, både inom och utanför samhälls-byggnadssektorn, erbjuder vi tjänsten ”Grön PT”. Klimatsmart stöd & rådgivning till chef, ledningsgrupp eller andra funktioner inom privat och offentlig sektor.

Analyser

I nära samarbete med våra arkitekter erbjuder vi våra beställare stöd och hjälp med att uppfylla sina miljömål genom analyser som ger goda insikter kring det pågående projektet. Ett urval av de analyser vi gör är: 

Energi, Inomhusklimat, 

Livscykel (LCA), Rörelsemönster, Siktlinjer, Dagsljusberäkningar och Materialkonsultation.

MER OM MATILDE - VÅR GRÖNA PT 

Rådgivning och coachning för

att nå dina hållbarhetsmål

Matilde Unge har arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor i 25 år, varav de senaste 13 inom bygg- och fastighetssektorn. Hon besitter en gedigen kunskap om hur hållbarhet ska vävas in i tidigt skede för att få maximal utkomst för respektive projekt. Matilde ser varje kunds affärsmöjlighet i hållbarhetsfrågan.  

Matilde kan de vanligaste miljöcertifieringssystemen, och kan hjälpa dig att hitta rätt nivå och system, eller att hitta ett helt annat angreppssätt på projektet – alltid med hållbarhet som en given parameter.

ANSVARIG INOM HÅLLBARHET

UNGE MATILDE.png

Matilde Unge

Hållbarhetsstrateg

0727-26 59 69

maun@liljewall.se