Hållbar arkitektur

Vi på Liljewall vill verka för en hållbar och långsiktig omvärld – både inom och utanför samhällsbyggnadssektorn. Det gör vi genom att strategiskt arbeta med hållbarhet och kontinuerligt se över våra tjänster och erbjudanden.

 

Självklart har vi ett team experter inom miljösamordning och hållbarhet som vi kan koppla in, beroende på projektets art. Men hos oss jobbar alla medarbetare med hållbarhet. När ett projekt av olika skäl inte passar in i ett miljöcertifieringssystem kan vi istället använda vårt Gröna Index vid de olika beslutsprocesserna för att rikta fokus mot de viktiga hållbarhetsfrågorna. Dessutom erbjuder vi tjänsten "Grön PT" – grön personlig coachning till chef, ledningsgrupp eller andra funktioner inom privat och offentlig sektor.