PROJEKT / KULTURMILJÖER / GUSTAVI DOMKYRKA

GUSTAVI DOMKYRKA

Tvåhundra år av förändring

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

KONTAKTPERSON

FÄRDIGSTÄLLD RENOVERING

 

 

SVENSKA KYRKAN

 

 

2014

 

liljewall_kulturmiljöer

Efter parallella uppdrag fick Liljewall arkitekter förtroendet att arbeta med en renovering av Gustavi domkyrka inför 200-årsjubileet 2015. En ny hiss och trappa till tornet tillsammans med andra åtgärder har gjort i stort sett hela kyrkan tillgänglig. Den nya ljusa färgsättningen och en ny belysning gör att arkitekturen framträder på ett nytt sätt och kyrkans fantastiska rymd har blivit än mer framträdande.

 

I kyrkorummet har vi arbetat med att skapa fler platser för såväl avskildhet som gudstjänster. Det gör kyrkorummet än mer användbart och mångsidigt. Kyrkan är ett av Göteborgs viktigaste besöksmål och det kommer dagligen flera hundra personer för att njuta av det vackra kyrkorummet.

KARL PALMBERG
Arkitekt
Show More

LIKNANDE PROJEKT