PROJEKT / BOSTÄDER + LANDSKAP / GULDMYNTSGATAN

GÖTAPORTEN

Många små och naggande goda lägenheter

PROJEKTERING

 

 

TB-GRUPPEN

 

 

2015-2018

CA 95 LGH

KARL PALMBERG

Uppdragsansvarig

EMELIE SILVERTERNA

Handläggande arkitekt

MICHAEL GHERSETTI

Medverkande arkitekt

ELIN KARLSSON

Medverkande ingenjör

SOFIA CLASSON

Landskapsingenjör

KARL-JOHAN BEXÉR

Visualisering

CHRISTOFFER THULIN

Visualisering

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

BRUTTOAREA (BTA)

PROJEKTTEAM

KONTAKTPERSON

Med ett starkt formspråk, modernt men ändå sammanknutet med arkitekturen hos den äldre bebyggelsen runt om, växer bostadsprojektet Götaporten fram på Guldmyntsgatan i Högsbo, Göteborg. Ett passande projekt i en stadsdel där det inte har byggts på länge, som nu, tack vare det nya, håller på att väckas till ett nytt, spännande liv.

För TB-gruppen har Liljewall arkitekter ritat 95 små, välplanerade och yteffektiva bostäder som återfinns i tre ståtliga bostadsrättshus. 
 

Vi har valt att arbeta med få material och färger; tegel, betong och trä med stora vita ytor som bas med detaljer i svart. Utsidan och insidan av byggnaden talar samma språk. Det har varit viktigt för oss att vara konsekventa hela vägen med material och färg, för att ge byggnaden karaktär och identitet.

Det finns övervägande ettor men även ett antal tvåor och treor – alla med generösa balkonger. Även de mindre lägenheterna, loftlägenheterna liksom ettorna, har fått en stark karaktär med mycket volym och väldigt generöst med fönster. 


Högsbo ligger nära Slottsskogen, Göteborgs botaniska trädgård och på cykelavstånd till de restaurangtäta Långgatorna och universitetet.

EMELIE SILVERTERNA
Arkitekt
Show More