Datadriven design

Arkitektur med hjälp av datadrivna beslut

Vi är övertygade om att digitala verktyg kan skapa både bättre och större utrymme för analyser tidigt i vår gestaltningsprocess. Verktygen kan visa komplexa mönster och skapa nya metoder och möjligheter – det gör att vi kan grunda vår arkitektur och beslut på data. Vilket gör att du som kund kan känna dig trygg under vårt samarbete. Vår förhoppning är analysarbetet kommer bli mer och mer integrerat i vårt arbete, där flera aspekter grundade på forskning kan analyseras samtidigt, effektivare och under hela gestaltningsprocessen.

Forskning

Genom att ingå i diverse olika forskningsprojekt kan vi utveckla våra arbetsmetoder, ibland tillsammans med andra samarbetspartners. I förlängningen gör det oss till bättre samarbetspartners för våra kunder också.

Under 2018 beviljades vårt  D+ team forskningsmedel från LBF till en fördjupad förstudie kring en datadriven designprocess och studier kring metod – analys och validering. Syfte är att identifiera möjliga verktyg och utvecklingsmöjligheter i arkitektens arbetssätt/metod när det kommer till stadsbyggnad.

”Digital Twin Cities”

Kompetenscentrumet ”Digital Twin Cities” & Chalmers Tekniska Högskola är en av åtta forskningssatsningar som fått medel från Vinnova. Liljewall är ett av de företag som medverkar i kompetenscentrumet där akademi och näringsliv samarbetar för att utveckla konceptet ”digitala tvillingar” för städer. 

Vi har ett gemensamt intresse av digitala verktyg och tror att en ökad digitalisering kan bidra till bättre analyser för att skapa hållbara och trivsamma städer för en ökad befolkningsmängd.

Machine Learning

Teorin om att datorn kan ”lära” sig att självständigt förstå och hantera stora mängder data. Istället för att programmeras för en specifik uppgift kan datorn själv analysera och dra slutsatser genom vissa typer av algoritmer.

Generativ design

Genom generativ design imiterar i princip naturens evolutionslära om att den starkaste överlever. Människan/designern sätter designmål samt andra parametrar (material, tillverkningsmetoder, kostnadskrav etc) och utefter det genereras olika designförslag.

Automation

Automation innebär att vi på olika sätt automatiserar de delar som inte innehåller komplex affärslogik. Man låter helt enkelt en maskin eller datorn utför det arbetet.

Egenutvecklade appar

Vi utvecklar egna script och applikationer till programvaror som Grasshopper och Rhino som bland annat underlättar planering av byggda miljöer på flertalet olika nivåer. Kontakta oss om du vill veta mer.

TEAMET

Ellen Simonsson

Arkitekt
0709-92 82 52

elsi@liljewall.se

Jacob Flårback

Arkitekt
0738-22 33 38

jafl@liljewall.se

Frank Gergaud

Miljösamordnare

0761-02 64 22

frge@liljewall.se

Alexander Gösta

Arkitekt

0703-17 04 03
algo@liljewall.se

Digiwall

BIM

Vi arbetar med tydlig och relaterande 3D modellering som låter dig se byggnaden utvecklas live när vi arbetar i modellen. BIM-modellen skapar utmärkt synergi mellan teknik, process och organisation där all information finns samlad.

Visualisering

Uttrycksfulla och verklighetstrogna
3D-visualiseringar utförda av några av landets vassaste illustratörer. Bild och film som hjälper dig kommunicera, förankra och sälja ditt projekt.