200207 Bilaga 4 Visualiseringar_Kv Diagn

Diagnosen

Ett nytt bostadsområde växer fram i Kirseberg i östra delen av Malmö med social och miljömässig hållbarhet, delningsekonomi och odling i fokus. Sege Park ska bli ett område som visar vägen för hur vi når de globala hållbarhetsmålen och är en av fyra nationella testbäddar för utveckling av delningsekonomiska lösningar samt ingår i projektet Sharing Cities Sweden.
annie-spratt-rPMY5SFNo78-unsplash.jpg
anna-earl-Odhlx3-X0pI-unsplash.jpg

Gemensamt växthus, utekök, verkstad, återbruksstation och en uthyrningsbar lägenhet ger de boende goda förutsättningar till att leva mer hållbart och ta tillvara på våra gemensamma resurser.

elaine-casap-qgHGDbbSNm8-unsplash.jpg

Tillsammans med MKB tar vi fram 142 klimatoptimerade hyreslägenheter fördelade på tre huskroppar om 4-9 våningar. För att minska vårt ekologiska fotavtryck har vi arbetat med och utrett massivträkonstruktioner samt optimerat ytor för solcellstak. Två av husen får tegelfasad i varmrött och blekt gult, det tredje byggs med träbjälklag och får fasad i massivt trä.

hus 2 gavel .jpg
hus 2fönster.jpg

Fastighets- och gatukontoret har ställt höga krav på de aktörer som är med och skapar bostäder och gemensamhetslokaler här. Sege Park är ett före detta sjukhusområde från 1930-talet i parkmiljö med höga kvaliteter och stort antal jätteträd med bevarandevärde. Genom förtätning med tillägg av byggnader med en identitet som sätter tonen för nyskapande med utrymme för framtidens lösningar i följsamt samspel med områdets kulturhistoriska och arkitektoniska värden.

200605 REV B, Bilaga 4 Visualisering_Kv

Ett bearbetat gårdsrum med lekhus, lekkullar samsas med sociala ytor vid den gemensamma grillplatsen. Intill leder en soltrappa upp till terrass i anslutning till utekök och tvättstuga. Generösa cykelparkeringar finns även på gård och runt kvarteret. Med planering för mindre bil och fler cyklar samt p-norm noll skapas förutsättningar hållbara transportsätt.

Med lösningar som maximerar miljönyttan från gemensamt ägande av ytor, hushållsartiklar, fordon och kunskap till klimatberäkning skapas möjlighet för liv på planetens och individens egna villkor.

KORTA FAKTA

STATUS: Bygghandling

ORT: Malmö

UPPDRAGSGIVARE: MKB Fastighets AB

ÅR: 2017-2021

BRUTTOAREA (BTA): ca 13 500 kvm

PROJEKTTEAM

Tina Francke

Uppdragsansvarig arkitekt

Beatrice Wilke

Handläggande arkitekt (FFU)

Hampus Larsson

Handläggande arkitekt (BH)

Kushtrim Regjepaj

Medverkande arkitekt

Martin Wallett

Medverkande ingenjör

Kajsa Lyckander

Medverkande ingenjör

Frans Gillberg

Landskapsarkitekt

Mattias Hammerman

Visualisering

KONTAKT

Tina Francke

0765 01 71 44

tifr@liljewall.se