NYHET / LILJEWALL PÅ FORM/DESIGN CENTER

Desire logo_tom.jpg

Rum för fler – urbana villaområden för en tät och integrerad stad

Som en av 30 inbjudna kreativa aktörer medverkar Liljewall arkitekter i utställningen Desire på Form/Design Center i Malmö. Med nyproducerat material ställer utställningen frågor om framtida livsmiljöer inom allt från inredning till husarkitektur, landskap och stadsutveckling.  

Liljewalls bidrag i utställningen är en modell som fått namnet ”Rum för fler”. Ett verk som Louise Hagelberg, Amanda Möller, Jeff Robles, Aron Wigh och Frida Öhlin, alla verksamma på företagets Malmökontor, står bakom.

Bidraget ämnar visa förslag på ett antal identifierade utmaningar såsom villaägares skuldsättning och dess utformning för en homogen grupp: kärnfamiljen, men även möjligheterna när bilens självklara plats i staden gradvis försvinner.

"I framtiden tror vi att stadens villaområden har en fantastisk möjlighet att utvecklas till en mer integrerad och tätare stadsdel, där de boende, tack vare ändrade detaljplaner, kan påverka utformningen."
 
Frida Öhlin, arkitekt på Liljewall i Malmö.
Desire på Form/Design Center

Sveriges Arkitekter och Form/Design Center har bjudit in 30 arkitektkontor, offentliga aktörer och universitet i södra Sverige att diskutera vad som är viktigt för framtidens arkitektur – från inredning till husarkitektur, landskap och stadsutveckling. Utställningen Desire – arkitektur för vår framtida livsmiljö visas 23 augusti–23 september 2018 på Form/Design Center i Malmö.

Utställningen DESIRE är initierad av och kuraterad inom satsningen ”Sveriges Arkitekter på Form/Design Center”, ett pilotprojekt i Skåne under 2017/18 med syftet att stärka arkitekturen i södra Sverige och öka samverkan regionalt/nationellt.

Frida Öhlin och Louise Hagelberg berättar om hur de tänker kring villaområdena. 

Vi tror att urbana villaområden har en fantastisk möjlighet att utvecklas till mer diversifierade, grönare och tätare delar av staden. Det känns oundvikligt att inte inkludera dem i vår framtida stadsplanering. Därför måste också vi arkitekter och planerare engagera oss och diskutera hur en sådan omvandling bör och kan se ut och genom vilka processer det ska ske.

Liljewall vill med sitt bidrag visa hur ett framtida villaområde kan se ut om detaljplanerna uppdateras efter dagens behov.

Liljewalls bidrag i utställningen är en modell som fått namnet ”Rum för fler”. Förslaget ämnar visa förslag på ett antal identifierade utmaningar såsom villaägares skuldsättning och dess utformning för en homogen grupp: kärnfamiljen, men även möjligheterna när bilens självklara plats i staden gradvis försvinner.

KOLLA OCKSÅ IN