BURLÖVSBADET_Liljewall_191014.jpg

Burlövsbadet

Vid en liten skogsdunge strax utanför Timrå centrum har vi skapat ett badhus med en japansk enkelhet sedd genom ett nordiskt temperament. De avskalade rummen och naturliga material såsom trä och sten bidrar tillsammans till en rogivande och läkande miljö att vistas i. 

Inspirationen är hämtad från den traditionella bad-kulturen i Japan, och gör att byggnaden andas närvaro och hållbarhet, såväl interiört som exteriört.

PROJEKTETS FÖRUTSÄTTNINGAR

Timrå badhus ligger i anslutning till NHK Arena som en del i en samlad idrottsanläggning utanför centrala Timrå. Här arbetade vi under 2019 fram en systemhandling tillsammans med NCC.

 

Det är ett av våra mindre badhusprojekt. Placeringen vid en liten skogsdunge och det begränsade lokalprogrammet ledde oss till en nästan kvadratisk planform. De omgivande träden gav lägen för utblickar och orientering av bassängrummen. En liten relaxavdelning med ett bastulandskap i västerläge är anläggningens smycke.

Vi arbetade med att förenkla och reducera de invändiga rummen till en japansk enkelhet sedd genom ett nordiskt temperament.

Fasaderna är utförda i mönstrade prefabelement och ska påminna om barken på de omgivande barrträden. En tomt som föll undan motsvarande ett helt våningsplan gav situationer att hantera men också spänst i fasaderna.

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Nybyggnad

STATUS: Projektering av bygghandling våren 2020

UPPDRAGSGIVARE: NCC

ORT: Timrå

ÅR: 2019–2020

BRUTTOAREA (BTA): CA 5770 kvm

MILJÖBYGGNAD: Miljöbyggnad brons

UPPHANDLINGSFORM: Partneringprojekt tillsammans med NCC

PROJEKTTEAM

Calle Hellberg

Uppdragsansvarig arkitekt

Bo Svensson

Uppdragsansvarig ingenjör

 

Anders Nilsson

Handläggande ingenjör

 

Ana Romano

Medverkande arkitekt

Javier Perez Sota

Medverkande arkitekt

Mattias Dahlberg

Medverkande ingenjör

KONTAKT

Calle Hellberg

0765-48 70 46

cahe@liljewall.se