Metod

Ett projekts digitala resa från A till Ö.

Vi arbetar med en bred palett av digitala hjälpmedel för att genomföra våra projekt. Genom att vi sammankopplar några av landets ledande BIM-experter, programmerare, nytänkande arkitekter, visualiserare och marknadsförare utvecklar vi kontinuerligt morgondagens arkitektroll. 

Vår arbetsmetod genomsyras av delaktighet, kreativitet och erfarenhet. 

En förankrad process
Målet med en process i konkreta steg är att ge alla involverade en gemensam bild av projektet, de beslut som fattas och vad som är på gång. Exakt hur processen ska se ut och vilka aktiviteter som ska genomföras beslutar vi tillsammans med respektive kund. Varje steg resulterar i någon form av skriftlig leverans för godkännande innan vi går vidare – en SIGN OFF. Det ska vara enkelt, transparent och tydligt att samarbeta med oss.
Vår process består oftast av sex faser och lika många skriftliga leveranser.
1.
Uppdraget börjar

Okej,då kör vi! Du vill ro i land ditt projekt – vi hjälper dig förverkliga visionen.

 

DU KÄNNER DIG: Upprymd

Nu startar resan mot vårt gemensamma mål.

3.
Modellera mera

BIM-projektering är vår grej. Vi bygger upp byggnaden i vår intelligenta 3D-modell. Nu kan vi visualisera, miljösimulera och samarbeta på ett smart sätt genom hela projekteringsprocessen. Tillsammans når vi dina affärsmål.

 

DU KÄNNER DIG: Upplyst

En tydlig, visuell modell gör att du kan greppa alla de steg och förändringar vi gör. 

5.
Modellera ännu mera

Vi fortsätter arbeta i BIM-modellen och stämmer löpande av med dig. Hela informationsflödet hålls samman här från tidigt skede fram till förvaltning.

Vi slår samman vår 3D-modell med modeller från konstruktion, vvs, el etc där vi tillsammans skapat en digital modell i skala 1:1 av den framtida byggnaden. Här kan vi tillsammans med dig virtuellt gå in i byggnaden och se så att allt fungerar innan bygget sätter igång.
Vår modell kan även användas till att få fram detaljerade kalkyler eller skapa visuella och exakta tidplaner. Allt för att minimera oförutsedda händelser.
 

DU KÄNNER DIG: I fas

Dina kommentarer och reflektioner justeras och våra egna förslag och uppdateringar kommuniceras löpande.

7.
Förvaltning
2.
Get smart

​Dags för analys. Med hjälp av våra Digitala analysverktyg kan vi samla all form av hård fakta/data vilket gör att vi kan ta datadrivna beslut kopplat till de mjuka värdena – bland annat form och gestaltning. Logos möter Patos kan man säga.

 

DU KÄNNER DIG: Trygg

Du kan känna dig trygg i att vi tillsammans kan ta välgrundade beslut gällande projektet och gestaltning, beslut som stöds av data.

4.
Visionen tar form

För intern/extern förankring – eller inför försäljning så hjälper vi er ta fram fotorealistiska visualiseringar och/ eller filmer. ​

 

DU KÄNNER DIG: Inspirerad

Nu börjar projektet kännas verkligt och greppbart. 

6. 
Bygg!

3D-modellen blir ett utmärkt hjälpmedel under byggprocessen. Miljövänligt också – du slipper ju all ritning- och pappershantering.  ​

 

DU KÄNNER DIG: Redo

Du har alla de verktyg och handlingar du behöver för att kunna genomföra en smidig byggprocess.

Ett paket kommer lastat. 
Nu har du allt du behöver för att ta vid inför förvaltningen. Vi har byggt en digital tvilling på det som har byggts.

 

DU KÄNNER DIG: Utrustad

Skulle några justeringar behöva göras eller frågor dyka upp kring ditt projekt så har du i modellen allt du behöver.

5

Modellera ännu mera

Vi fortsätter arbeta i BIM-modellen och stämmer löpande av med dig. Vi slår samman vår 3D-modell med modeller från konstruktion, vvs, el etc. där vi tillsammans ser till att allt fungerar.

Vår modell kan även användas till att få fram detaljerade kalkyler eller att skapa visuella och exakta tidplaner. Allt för att minimera oförutsedda händelser.

 
DU KÄNNER DIG: I fas
Dina kommentarer och reflektioner justeras och våra egna förslag och uppdateringar kommuniceras löpande.

6

Utvärdera

Vi har nu skapat en digital modell i skala 1:1 av den framtida byggnaden. Här kan vi tillsammans med dig virtuellt gå runt i byggnaden och se så att allt funkar innan bygget sätter igång.

Om du vill kan du ha hela våran modell på fickan i din telefon eller platta där du snabbt kan få svar på dina frågor under processen.

 

DU KÄNNER DIG: I kontroll

 

7

Bygg!

Dags för analys. Med hjälp av våra D+ verktyg kan vi samla all form av hård fakta/data vilket gör att vi kan ta datadrivna beslut kopplat till de mjuka värdena – b.la. form och gestaltning. Logos möter Patos kan man säga.
 

DU KÄNNER DIG: Trygg
Du kan känna dig trygg i att vi tillsammans kan ta välgrundade beslut gällande projektet och gestaltning, beslut som stöds av data.

8

Förvalta

Ett paket kommer lastat. 
Nu har du allt du behöver för att ta vid inför förvaltningen. Vi har byggt en digital tvilling på det som har byggts.
 

DU KÄNNER DIG: Utrustad
Skulle några justeringar behöva göras eller frågor dyka upp kring ditt projekt så har du i modellen allt du behöver.

1

Uppdraget börjar

Okej, då kör vi! Du vill ro i land ditt projekt – vi hjälper dig förverkliga visionen.
 

DU KÄNNER DIG:
Upprymd
Nu startar resan mot vårt gemensamma mål.

2

Get smart

Dags för analys. Med hjälp av våra digitala analysverktyg kan vi samla all form av hård fakta/data vilket gör att vi kan ta datadrivna beslut kopplat till de mjuka värdena – bland annat form och gestaltning. Logos möter Patos kan man säga.
 

DU KÄNNER DIG: Trygg
Du kan känna dig trygg i att vi tillsammans kan ta välgrundade beslut gällande projektet och gestaltning, beslut som stöds av data.

3

Modellera mera

BIM-projektering är vår grej. Vi bygger upp byggnaden i vår intelligenta 3D-modell. Nu kan vi visualisera, simulera och samarbeta på ett smart sätt genom hela projekteringsprocessen. Tillsammans når vi dina affärsmål.
 

DU KÄNNER DIG: Upplyst
En tydlig, visuell modell gör att du kan greppa alla de steg och förändringar vi gör. 

4

Visionen tar form

För intern/extern förankring – eller inför försäljning så hjälper vi er ta fram fotorealistiska visualiseringar och/ eller filmer. ​
 

DU KÄNNER DIG:
Inspirerad
Nu börjar projektet kännas verkligt och greppbart. 

Hur hållbart är Blenda? 

Genom att göra projekt mätbara, kan vi enklare påvisa miljöavtrycket. Vi har Genom parametrarna förankring, klimat, energi, innemiljö och social hållbarhet bedöms projektet på en femgradig skala. På så sätt får vi fram ett genomsnittsvärde på det specifika projektet.

Blenda har fått indexet:

3,0