top of page
MÖLNLYCKEFABRIKER_HALL-A_Liljewall_.jpg

Mönlycke Fabriker 

I Mölnlycke fabriker ska en helt ny stadsdel växa fram in bland genuina bruksmiljöer. Här förvaltas och utvecklas det kulturarv som platsen bär med sig. Vi kopplades in för att delta i det strategiska arbetet kring koncept och innehåll för omvandlingen. Ett spår var att utreda Mölnlycke Fabriker som sport- och aktivitetscenter. Här föddes idén om Garaget; en ny byggnadsvolym inom Mölnlycke Fabriker med parkering för ca 540 bilar, gymnastik- och trampolinhall och aktiverat entréstråk för sport och lek. Visionen var att skapa en sömlös väv av historia, idrott, hälsa och nöjen för “Morgondagens sätt att leva".

Gymnastikhallens interiöra färgsättning är hämtad och inspirerad av Pixbo gymnastikklubbs egna färger, mörk violett samt cerise för att skapa igenkänning och stolthet.

MÖLNLYCKEFABRIKER_HALL-A_Liljewall_.jpg
Image by Alex Shaw

FÖRUTSÄTTNINGAR

Projektet omfattar en ny-, om– och tillbyggnad av fabriksområdet med målsättning att skapa en innehållsrik miljö för närområdet samt ett idrottskluster för kommunen. Att möjliggöra förutsättningar för god social hållbarhet har varit en viktig del av projektet och utvecklingen av Mölnlycke Fabriker som helhet. Här formas en tydlig identitet med historisk förankring vilket skapar en känsla av attraktivitet, delaktighet och tillhörighet. Här ska vardagslivet flyta på och en ny gång- och cykelväg ska byggas med bland annat en busshållplats i anslutning till arenan. Mellanrummet mellan Garaget och den befintliga tegelbyggnaden aktiveras genom en mängd olika miljöer som uppmuntrar till både fysisk aktivitet och paus.

 

Trampolin- och gymnastikhallarna ingår båda i det färgglada garagets byggnadsvolym för vilken vi hämtat inspiration från parkeringshuset i Vallastaden, ritat av AG arkitekter. Taken kommer att täckas av parkeringsplatser och gröna sedumtak och exteriören kläs solcellspaneler av olika kulörer. För att skapa en inspirerande aktivitetsmiljö för hälsa och rörelse har även insidan varit lika viktig. Inrednings- och färgkonceptet löper i en harmonisk, mjuk skala och väver på ett balanserat sätt in färg som ett identitetsskapande element i båda hallarna.

Mölnlycke_Översikt.jpg

Översikt över området.

MÖLNLYCKEPHUS_BERGET_Liljewall_201117.jp

Här ses garaget som utgör områdets östra entré som kopplar till befintliga fabriksbyggnader med tillhörande torg och entréstråk. Garaget kläs med över 1 500 integrerade solcellsmoduler i utanpåliggande bärverk av kulörta paneler i rött, orange, blått och grönt. De varma färgerna knyter an till omgivande tegelfasader. Solcellerna i fasaden ger energi till belysning, laddstolpar och bidrar med förnybar energi ut i elnätet. 

Skärmklipp.JPG

Garagets läge i Mölnlycke Fabriker.

MÖLNLYCKEFABRIKER_HALL-B_Liljewall_.jpg

Båda hallarna presenterades för ungdomsstyrelserna/utövarna som fick påverka färgsättningen - här syns en mjuk grönblå ton som färgsätter ena väggen.

I NÄRA DIALOG ME DE AKTIVA UTÖVARNA

Vid skapandet av idrottshallarna var det viktigt med specialanpassade lösningar för de två verksamheterna. Exempelvis sänks trampolinerna ner 2,5 meter i golvet av säkerhetsskäl samtidigt som det är högt till tak, då gymnasterna ibland hoppar, skruvar, roterar 8-9 meter upp i luften. Installationer, armaturer och placering av ljus är också anpassade för att inte blända eller vara i vägen.

 

Under arbetets gång var även de olika ungdomsverksamheternas egna tankar kring utformning och konceptet viktiga att fånga upp. Genom samtal, workshops och dialoger har flera spännande idéer framkommit, vilka nu förverkligas. Pixbo gymnastikklubbs egna klubbfärger i mörk violett och cerise fick exempelvis styra och inspirera färgsättningen av gymnastikhallens iögonfallande och tonade fondvägg. 

VR 360-VY ÖVER GYMNASTIKHALLEN

Testa själv att spana runt i gymnastikhallen för att få ytterligare en känsla av den byggnad som inom kort ska stå färdig.

Till sommaren 2021 väntas dessa harmoniskt färgsatta hallar att stå klara för att ta emot förväntansfulla utövare.

Wallenstam arena

I och strax intill det gamla industriområdet vid Mölnlycke fabriker planerar kommunen och Wallenstam för en ny livfull stadsdel med 600 nya bostäder och kommersiella lokaler. I slutet av september 2019 startar bygget av områdets nya idrottsarena. Med två stora hallar och plats för cirka 1 600 sittande åskådare, kafé, utställningsyta och små butikslokaler blir Wallenstam arena den största idrottsarenan i Härryda kommun, som väntas bli klart år 2021.

skiss1.jpg

FÖRUTSÄTTNINGAR

Projektet med att skapa en ny idrottshall startade redan 2012 då Pixbos innebandyklubb, Pixbo Wallenstam IBK, var i behov av fler hallar, framför allt för deras ungdomslag. Den nya hallen skulle innehålla tränings- och tävlingsverksamhet för innebandyklubben. Vid denna tidpunkt var inte planerna på den nya bostadsbebyggelsen långt framskridna. Senare i projektet har viss anpassning skett med avsikt av kommande bostäder och nya kommersiella lokaler i området.

 

De gamla idrottshallarna låg (och ligger fortfarande) ihop med gymnasiet på andra sidan tjärnen. Med den nya idrottshallen ville man knyta an Mölnlycke centrum till det gamla fabriksområdet.

EN FLEXIBEL IDROTTSHALL

Fasadutformningen är gjord för att smälta in med de befintliga fabrikslokalerna, och samtidigt ge den en egen karaktär för att markera att det är en evenemangsbyggnad. 

Genom den glasade entrén kommer man till ett innetorg med luckor för biljettförsäljning, kiosker, souvenirbutik, rehabiliteringsgym och förråd. Entréhallen leder sedan in till den stora matchplanen och läktarplatser åt cirka 1 600 åskådare.Innanför matchplanen i den L-formade byggnaden, finns en nästan lika stor träningshall. Hallarna kommer att kunna användas för mässor, konserter och uthyrning av olika slag. På andra våningen finns passager från läktaren till en kafeteria och en utställningsyta. De ansluter till en stor balkong med utsikt över Massetjärn. Wallenstam arena kommer vara en idrottsarena för träning, matcher och turneringar för spelare, tränare och åskådare i alla åldrar.

En 11 meter hög,85 meter lång och 43 meter bred fasad i rödbrunt tegel, ljusa fasadskivor och glas. I september ska den gamla fabriksbyggnaden vara borta för att ge plats åt Wallenstam arena, hemmaarena åt Pixbo innebandyklubb, men även en arena för bland annat event och mässor.

KORTA FAKTA

PROJEKTNAMN: Mölnlycke Fabriker - gymnastik- och trampolinhall

UPPDRAG: Nybyggnad, Systemhandling och Byggnadshandling

KUND: Wallenstam

ORT: Mölnlycke, Härryda kommun

ÅR: 2019 (projektering). Beräknas vara klart till sommaren 2021.

BRUTTOAREA (BTA): ca 1 800 kvadratmeter

PROJEKTNAMN: Wallenstam arena

UPPDRAG: Nybyggnad

UPPDRAGSGIVARE: Härryda kommun

ORT: Mölnlycke fabriker, Mölnlycke

ÅR: 2019

BRUTTOAREA (BTA): CA 6 400 KVM

(85 m lång, 43 m bred och 11 m hög)

BYGGHANDLING: Liljewall

PROJEKTTEAM 

TRAMPOLINHALL, GYMNASTIKSAL, P-HUS
Markus Bergerheim

Uppdragsansvarig

Claes Johansson

Uppdragsledare

Karin Lindkvist

Handläggande arkitekt

Philipp Westman

Julia Jorns

Nicklas Windahl

Katrin Vikner Sjöblom

Alexandra Huuva

Rasmus Lassen

Anneli Sundkvist

Mattias Hammerman

Gabriella Falk

WALLENSTAM ARENA

Bo Svensson

Claes Johansson

Ida Sjöholm

KONTAKT

TRAMPOLINHALL, GYMNASTIKSAL, P-HUS
Markus Bergenheim

Uppdragsansvarig

0765-48 70 67

mabe@liljewall.se

Karin Lindkvist

Handläggande arkitekt

0733-19 89 22

kali@liljewall.se

WALLENSTAM ARENA

Claes Johansson

0765-48 70 62

cljo@liljewall.se

bottom of page