BIM

För en smidig byggprocess och en effektivare projektering

Arkitektens uppdrag spänner över i stort sett hela byggprocessen, från idé och definition av projektet till färdigprojektering – och ibland ända in i förvaltningsskedet. Vi använder en och samma digitala modell av projektet genom alla skeden vilket ger den bästa mixen av visualisering, kontroll, kvalitet och leverans i alla typer och storlekar av projekt. Projekt där alla använder BIM har de bästa förutsättningarna för att projektet ska bli både arkitektoniskt bra och dessutom byggas inom kostnads- och tidsramarna. BIM-modellen börjar sitt liv huvudsakligen som en visuell 3D-modell och fylls under processens gång på med ökad detaljering och information för att optimera processens framåtskridande i varje skede.

Leverans

Förslag

Koncept

Analys

Uppstart

D+

D+

D+

D+

D+

Verifiering

Analysmetoder för miljö/hållbarhet.
Grafisk redovisning av konceptets inverkan på platsen. Mätbara parametrar som mötet projektmålen.

Breda underlag

Med hjälp av våra digitala analysverktyg kan vi samla all form av hård fakta/data vilket gör att vi kan ta databaserade beslut kopplat till de mjuka värdena – bland annat form och gestaltning. Logos möter Patos kan man säga.

Flexibla skissmodeller

Databaserade skisser grundande i analysen.

Flexibilitet och iterering

Flexibla modeller som enkelt går att justera för att möta krav. Designfönstret kan hållas öppet längre.

Tydlighet och argument

Databaserat material som visar projektet styrkor grafiskt och i siffror.

Optimering av processen

Processen att skapa, hantera och kommunicera information är det centrala temat i BIM. Vi använder BIM som arbetssätt redan från skissbordet och helst tillsammans med dig, beställaren, för att kunna optimera hela processen. Vi ser BIM som ett perfekt digitalt verktyg för en LEAN byggprocess och strävar efter att uppnå den bästa designen med hjälp av den mest effektiva processen och den mest effektiva teknologin.

BIM genomsyrar hela processen och är en förutsättning för ett lyckat projekt

Effektiv samordning

Effektiv samordning mellan de projekterande konsulterna är nyckeln till en snabb projektering med så få fel som möjligt. Genom att vi jobbar med OpenBIM kan vi använda de andra konsulternas BIM-modeller som 3D-underlag direkt i våra modeller och alltid ha en aktuell och koordinerad modell och därmed få färre fel. Vi gör också projektanpassade BIM-manualer enligt OpenBIM som hjälper dig att genomföra ditt projekt på bästa sätt.

VISUELL 3D-MODELL

En tydlig och visuell modell är några av fördelarna som de flesta associerar med BIM. Vår BIM-lösning låter oss arbeta i samma modell genom hela projektet, från tidig skiss till relation. När du kommer till ett möte hos Liljewall och vi går igenom 3D-modellen på stor skärm så är det alltid den skarpa BIM-modellen. I och med att vi har den har vi också direkt tillgång till de varianter av VR och AR som projektet behöver. Genom BIMx eller Dalux kan vi tillsammans utforska BIM-modellen på olika mobila enheter på och utanför kontoren. Vi jobbar även med visualisering av data som en del i vår digitala strategi genom gruppen D+.

Nya Lögarängsbadet i Västerås

I juni 2019 invigdes det nya, flexibla Lögarängsbadet med plats för stora som små badgäster. Här finns bassänger för tävling, simhopp, rehabilitering och undervisning, och en avdelning för gym. Simhallen är gjord med en komplex BIM-modell och ....

Förlossning- och neonatal, 

Östra sjukhuset

När vi arbetat med BIM alsdfknalfng

Kvarteret Borgen bla bla bla

När vi arbetat med BIM alsdfknalfng

TEAMET

Kristen Broberg

Arkitekt, BIM-ansvarig
0706-30 96 32

krbr@liljewall.se

Mats Knutsson

Ingenjör, BIM-strateg
0705-75 06 05

maknu@liljewall.se

Fredrik Danielsson

Ingenjör, BIM-samordnare
0703-36 62 90

frda@liljewall.se

Elin Wahlgren

BIM-projektör

0702-52 43 21

elwa@liljewall.se

Johan Lindkvist

Ingenjör, BIM-samordnare
0765-01 71 89

joli@liljewall.se

D+

Genom programmering skapar vi
grafiskt informativa webbapplikationer som hämtar data direkt ur våra modeller och programvaror. Det ger dig enkla, tydliga och grafiskt tilltalande information om projektet.

Liljewall-

metoden

Visualisering

Uttrycksfulla och verklighetstrogna
3D-visualiseringar utförda av några av landets vassaste illustratörer. Bild och film som hjälper dig kommunicera, förankra och sälja ditt projekt.