Köpings badhus

När det centralt belägna Karlbergsbadet från 1970-talet tjänat ut beslöt man att uppföra ett helt nytt badhus i anslutning till utomhusbassängerna. Vi på Liljewall fick uppdraget att rita detta. Hållbarhetsmålen är höga då anläggningen har projekterats med inriktning mot Miljöbyggnad Guld.

Det finns många hälsofördelar med simning. Studier har visat att vistelse i eller vid vatten kan ha meditionsliknande effekter.

FÖRUTSÄTTNINGAR

I Köping finns sedan 1970-talets början Kristinelundsbadet en knapp kilometer från stadskärnan. Badet är utformat som en stor park med utomhusbassänger och omklädningsbyggnader mellan gröna ängar och omfamnande trädplanteringar. I anslutning till anläggningen finns en gymnasieskola, en sporthall, en tennishall och fotbollsplaner på gräs.

Det är en modern, funktionell och tillgänglig anläggning med höga hållbarhetsmål – Miljöbyggnad Guld.

ANPASSNING OCH TILLÄGG AV DEN BEFINTLIGA BYGGNADEN

Vi har projekterat det nya badhuset och en tillhörande idrottshall med läktare för 1000 personer. Här finns 25-metersbassäng med hopptorn, undervisningsbassäng, relaxavdelning, vattenrutschbana och en lekbassäng för de allra minsta. Lekbassängen är utformad som ett kemilabb med flaskor och provrör i olika storlekar. Uppslaget till lekbassängen kommer från den store kemisten Carl Wilhelm Scheele som verkade i Köping under 1700-talet. Scheele är den svenska kemikonstens fader och anses vara den som upptäckte grundämnet syre.

Badhuset har generösa partier och utblickar mot utomhusbadets grönska. Betongfasaderna har utförts med olika spårningar och gråtoner för variation inom den stora skalan.

25-metersbassängen har ett hopptorn. Utsikten mot grönskan ger en 

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Tillbyggnad och ombyggnad

UPPDRAGSGIVARE: Stockholm stad

ORT: Stockholm

ÅR: 2018

MILJÖKLASS: Miljöbyggnad inriktning Guld

BRUTTOAREA (BTA): 

ca 5 500 kvm tillbyggnad

ca 5 000 kvm ombyggnad

PROJEKTTEAM

Bjarni Ingvason

Uppdragsansvarig

Bo Wallin

Uppdragsledare

Calle Hellberg

Handläggande arkitekt

Johan Holst

Handläggande ingenjör

Raina Tilden

Medverkande arkitekt

Helena Dietrich

Medverkande arkitekt

Maria Johansson

Medverkande arkitekt

Julia Lysén

Medverkande ingenjör

Marianne Hansson

Landskapsarkitekt

KONTAKT

Calle Hellberg

0765-48 70 46

cahe@liljewall.se