top of page

PROJEKT / SPORT & FRITID / BREVIKSBADET, LIDINGÖ

STATUS

 

UPPDRAGSGIVARE

ORT

ÅR

BRUTTOAREA (BTA)

KONTAKTPERSON

VILANDE

 

LIDINGÖ KOMMUN

LIDINGÖ

 

2012

CA 500 M2

 

Breviksbadet

Breviksbadet är ett litet utomhusbad från sent 1960-tal som efter att ha tjänat generationer av Lidingöbor märkts av tidens tand och behövdes ersättas.

Tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen på Lidingö Kommun arbetade vi fram en behovsanalys och en förstudie för ett nytt badlandskap med tillhörande byggnader för omklädning, försäljning och vattenrening.

En badanläggning till för alla

I det skissförslag vi samtidigt ritade på försökte vi hålla ned på kostnadskrävande ytor. Det var viktigt att inte tappa den lilla badanläggningens skala och egna karaktär. Efter flera volymstudier fastnade vi för en lång och smal byggnad där storleken togs ned med tvärställda takfall. Taken vändes mot söder och lämpade sig bra för solfångare. Byggnaden formgavs som en solbelyst klippa bakom det utvändiga badlandskapet. Generösa partier och omklädningsdörrar i varma kulörer fick stå fram som inbjudande kontraster mot mörkt målad träpanel. Vi föreslog breda trappor för att både möta tomtens höjdskillnader och samtidigt tillföra generösa sittplatser mot vatten och sol. Vi ritade bassänger i ett organiskt formgivet landskap och aktiviteter för att fånga intresset hos badbesökare i olika åldrar.

I den utredande delen av uppdraget kunde vi konstatera att badanläggningar lätt kan komma att rikta sig till de allra minsta och de lite äldre. Det finns stora åldersgrupper där emellan som inte riktigt känner att baden är till för dem. Vi strävade målmedvetet efter att göra Breviksbadet till en anläggning för alla.

bottom of page