ARKITEKTUR / PROJEKTSTYRNING / FLATÅS PARK, GÖTEBORG

FLATÅS PARK, VÄSTRA FRÖLUNDA

Nybyggnad av cirka 200 lägenheter 

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

TOTALENTREPRENÖR

 

 

ÅR

PROJEKTTEAM

KONTAKTPERSON

liljewall_projketstyrning

I Flatås Park, som ligger i Högsbo i Göteborg, pågår ett omfattande förtätningsprojekt där flera byggherrar bygger nya bostäder nu och de kommande åren. En av dem är Robert Dicksons stiftelse, som bygger drygt 200 hyreslägenheter fördelat på lamellhus, punkthus och boende med särskild service (BMSS). 


Produktionsstart för lamellhusen har påbörjats och beräknas vara färdigställt i etapper mellan maj och augusti 2018. Punkthus beräknas vara färdigställda under sommaren 2019 respektive loftgångshus under sommaren 2020.

Projektet är utfört som en totalentreprenad med partnering/samverkan. Liljewall har gjort projektstyrning, markplanering och visualisering. Arkitekter är White Arkitekter.

liljewall_landskap

PROJEKTERING OCH PRODUKTION

ROBERT DICKSONS STIFTELSE

 

SKANSKA

2018–2020

 

 

LENNART KARLSSON

Uppdragsansvarig

NILS EKSTRÖM

Landskapsarkitekt

JOHANNA SÄRNSJÖ

Landskapsarkitekt

IDA GELOTTE

Visualisering

LENNART KARLSSON
Projektledare
JOHANNA SÄRNSJÖ
Landskapsarkitekt
Show More

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR