top of page

PROJEKT / PROJEKTLEDNING / FLATÅS PARK, GÖTEBORG

Flatås park

Nybyggnad av 144 lägenheter

STATUS

UPPDRAGSGIVARE

ORT

TOTALENTREPRENÖR

ÅR

PROJEKTTEAM

KONTAKTPERSON

I Flatås Park, som ligger i Högsbo i Göteborg, pågår ett omfattande förtätningsprojekt där flera byggherrar bygger nya bostäder nu och de kommande åren. En av dem är Robert Dicksons stiftelse, som bygger drygt 200 hyreslägenheter fördelat på lamellhus och punkthus. 


Produktionsstart för lamellhusen har påbörjats och beräknas vara färdigställt i etapper mellan maj och augusti 2018. Punkthus beräknas vara färdigställda under sommaren 2019 respektive loftgångshus under sommaren 2020.

Projektet är utfört som en totalentreprenad med partnering/samverkan. Liljewall har gjort projektstyrning, markplanering och visualisering. Arkitekter är White Arkitekter.

PROJEKTERING OCH PRODUKTION

ROBERT DICKSONS STIFTELSE

VÄSTRA FRÖLUNDA, GÖTEBORG

SKANSKA

2018–2019

 

LENNART KARLSSON

Uppdragsansvarig

Projektledare

Byggledare

NILS EKSTRÖM

Landskapsarkitekt

JOHANNA SÄRNSJÖ

Landskapsarkitekt

IDA GELOTTE

Visualisering

bottom of page